Skip to content

Sprejeta nova strategija EU na področju prepovedanih drog

Sprejeta nova strategija EU na področju prepovedanih drog

Bruselj, 12. december 2012 – Pred koncem leta 2012 je Evropski svet sprejel novo strategijo EU na področju drog. Strategija opredeljuje osnovni politični okvir in prednostne naloge politike EU na področju drog za obdobje 2013–2020, ki so jih določile države članice in ustanove EU.
Okvir, namen in cilji te strategije bodo služili kot podlaga za sprejem dveh zaporednih štiriletnih akcijskih načrtov EU za spopadanje s problematiko prepovedanih drog. Strategija vključuje nove pristope in obravnava nove izzive, ki so bili opredeljeni v zadnjih letih, vključno s potrebo po večji kakovosti, razpoložljivosti in raznolikosti preventivnih programov in intervencij. Na področju preventive so bile določene pomembne prednostne naloge. Izboljšati je treba razpoložljivost, dostopnost in obseg učinkovitih in raznolikih preventivnih ukrepov, spodbujati uporabo in izmenjavo najboljših praks ter oblikovati in uveljaviti standarde kakovosti za preventivne ukrepe (okoljske, univerzalne, selektivne in indicirane).
Poleg tega je treba izboljšati tudi razpoložljivost in učinkovitost preventivnih programov (od začetnega učinka do dolgoročne trajnosti) ter povečati ozaveščenost glede tveganosti uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi ter povezanih posledic. V ta namen bi morali preventivni ukrepi vključevati zgodnje odkrivanje in posredovanje, spodbujanje zdravega načina življenja in zlasti usmerjeno (torej selektivno in indicirano) preventivo, namenjeno družinam in skupnostim. Pomembno mesto v strategiji imajo tudi nevladne organizacije, ki bodo tako kot doslej svoje poslanstvo na evropski ravni uresničevale prek Evropskega foruma civilne družbe na področju drog (»EU Civil Society Forum on Drugs«) in skušale svoja stališča uveljavljati pri različnih ustanovah EU.
Povezava na slovensko verzijo Strategije EU na področju drog za obdobje 2013-2020: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:402:0001:0010:SL:PDF