Mednarodni preventivni standardi na področju uporabe drog

V letu 2018 je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) izdal drugo posodobljeno izdajo Mednarodnih preventivnih standardov na področju uporabe drog. Glavni namen izdaje slovenskega prevoda je zlasti izboljšanje kakovosti in financiranja preventivnih politik in praks v Sloveniji na področju drog (vključno z alkoholom in tobakom) ter bolj celovit in sistematičen pristop k preventivi na nacionalni in lokalni ravni. V zadnjih letih je sicer viden napredek, vendar so še vedno prisotne številne neučinkovite ali celo škodljive prakse, zlasti v šolskem in družinskem okolju in lokalnih skupnostih, ki so neredko financirane iz javnih sredstev. Standardi so odlična osnova za strateško (politično) načrtovanje nadaljnjega razvoja in financiranja preventive pri nas in nadgrajujejo delo, ki so ga v zadnjih letih opravile nekatere pristojne ustanove in organizacije, zlasti Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in mreža »Preventivna platforma«.

Mednarodni preventivni standardi na področju uporabe drog (2020 | PDF)

 

Smernice in priporočila za preventivno delo na področju vožnje pod vplivom alkohola

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za preventivno delo na področju vožnje pod vplivom alkohola«, in sicer v sklopu projekta, ki ga je v letu 2016 sofinancirala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (AVP). V sklopu projekta smo izvedli obsežen pregled relevantne strokovne literature, tako da dokument temelji na verodostojnih znanstvenih dognanjih in splošnih preventivnih standardih. Publikacija je namenjena zlasti tistim ustanovam in programom, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu, in še posebej tistim, ki delujejo na področju preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola.

Na voljo je tudi tiskana verzija publikacije. V primeru, če jo želite prejeti, to sporočite na info@institut-utrip.si.

Smernice in priporočila za preventivno delo na področju vožnje pod vplivom alkohola (December 2016) PDF

PRIROČNIK na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih programov

PRIROCNIK_na_temo_osnov_preventive_in_vrednotenja_preventivnih_programov

V sklopu projekta “Preventivna platforma” smo razvili priročnik, ki služi kot gradivo pri izobraževanjih nosilcev in izvajalcev preventivnih programov. Priročnik vključuje vsebino dveh izobraževalnih modulov, in sicer na temo osnov preventive ter vrednotenja preventivnih programov.

PRIROČNIK na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih programov (Maj 2014 (dopolnjena izdaja, november 2017)) PDF

Evropski standardi kakovosti na področju preventive: hitri vodnik

Kakovostni_preventivni_standardi_hitri-vodnik_SL

Inštitut Utrip je v sklopu projekta »Preventivna platforma« izdal slovensko verzijo publikacije »Evropski kakovostni standardi na področju preventive: hitri vodnik«. Projekt financirata Evropska unija in Ministrstvo za notranje zadeve iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Publikacija je namenjena vsem organizacijam in ustanovam, ki redno ali občasno izvajajo preventivne dejavnosti v različnih okoljih in z različnimi ciljnimi skupinami. V primeru potrebe po strokovni podpori glede uporabe hitrega vodnika in izvajanja standardov v praksi se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Evropski standardi kakovosti na podrocju preventive: hitri vodnik (Jan 2014) PDF

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive«, in sicer v sklopu projekta “Krepitev družin”. Projekt je v letih 2011 in 2012 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. V sklopu projekta smo izvedli tudi pilotsko fazo programa “Krepitev družin” (v originalu “The Strengthening Families Program”), ki je pokazal izredno dobre rezultate tudi v Sloveniji. Publikacija je namenjena zlasti tistim ustanovam in programom, ki vsakodnevno preventivno delajo z družinami. Smernice in priporočila izhajajo iz najnovejših znanstvenih in praktičnih dognanj najuglednejših strokovnjakov s področja družinske preventive z vsega sveta. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive (Nov 2012) | PDF

Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive

Inštitut Utrip je junija 2012 izdal publikacijo z naslovom »Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive«. Dokument je nastal v sodelovanju s švicarsko nevladno organizacijo Mentor Foundation International in njenim izvršnim direktorjem g. Jeffom Leejem v sklopu projekta pilotske izvedbe šolskega preventivnega programa »Izštekani« v šolskem letu 2010/2011.

 

Smernice in priporočila so v angleškem in slovenskem jeziku objavljene tudi kot primer dobre prakse na področju standardov in smernic na spletnem portalu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA): http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards/prevention in spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS: http://www.ivz.si/prepovedane_droge_aktualno. Poleg tega se že prevajajo v portugalščino, interes za prevod pa so izrazile tudi nekatere druge države oziroma mednarodni partnerji Inštituta Utrip. Smernice in priporočila so bile slovenski strokovni javnosti predstavljene na 1. slovenskih preventivnih dnevih, ki so potekali 20. in 21. septembra 2012 na Debelem rtiču v sklopu projekta »Preventivna platforma«. Širši mednarodni strokovni javnosti pa bodo predstavljene na 3. mednarodni konference Evropskega združenja za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research – EU SPR) (http://euspr.org). Konferenca bo od 6. do 7. decembra 2012 v Krakovu na Poljskem.

Na voljo sta tudi tiskana verzija slovenske izdaje smernic in elektronska verzija smernic v angleškem jeziku. V primeru, če omenjene publikacije želite prejeti, to sporočite na info@institut-utrip.si.

Slovenska različica:
Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive | PDF (Junij 2012)

Angleška različica:
Guidelines and Recommendations for School-based Prevention | PDF

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenost

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo prevedli in izdali slovensko različico Smernic za vrednotenje preventivnih programov. Z njimi želimo zlasti nevladne organizacije spodbuditi, da bi pogosteje vrednotili svoje programe in aktivnosti, ob tem pa bi uporabljali preizkušena in v svetu uveljavljena orodja, pristope in metode. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenost (Sep 2012) | PDF