Svetovanje in mentorstvo pri iskanju, izboru, prenosu in izvajanju dobrih praks na področju preventive v Sloveniji

Mreža »Preventivna platforma« vabi vse zainteresirane ustanove in organizacije ter lokalne skupnosti, da se vključijo v usmerjeno podporo in pomoč pri iskanju, izboru, prenosu in izvajanju dobrih praks na področju preventive (v poštev pridejo vse oblike tveganih ravnanj in zasvojenosti otrok, mladostnikov in odraslih vključno z uporabo alkohola, kajenjem, uporabo prepovedanih drog, nekemičnimi zasvojenostmi, samopoškodbenim vedenjem, duševnim zdravjem itd.). Še posebej smo osredotočeni na tiste dobre prakse, ki hkrati pokrivajo več oblik tveganega vedenja in zasvojenosti.

Na podlagi izpolnjenih poizvedbenih obrazcev (izkazan interes s strani ustanove in organizacije ter lokalnih skupnosti) bomo opravili poizvedbeni razgovor in se dogovorili za podrobnosti nadaljnjega sodelovanja v sklopu programa »Preventivna platforma« (več o programu: www.preventivna-platforma.si). Usmeriti se želimo zlasti v razvoj selektivnih in indiciranih preventivnih praks, ki vključujejo ranljive ciljne skupine in posameznike. Na tem specifičnem področju preventive so se namreč v Sloveniji pokazale izrazite potrebe in pomanjkanje dobrih praks. Nekaj dobrih praks je predstavljenih tudi na spletni strani projekta: https://www.preventivna-platforma.si/dobre-prakse.

Z zainteresiranimi ustanovami in organizacijami ter lokalnimi skupnostmi bomo šli skozi celoten postopek iskanja primerne dobre prakse (vključno s pregledom študij, raziskav in strokovne literature), navezave stikov z nosilci ali izvajalci izbrane dobre prakse, morebitnega študijskega obiska in praktičnega vpogleda v izvajanje dobre prakse, pomoči pri pripravi in izvedbi pilotne faze izvedbe, vrednotenju pilotne izvedbe, pomoči pri pripravi projektne dokumentacije za javni razpis (morebitna pridobitev sofinanciranja) in nadaljnje podpore in pomoči pri izvajanju dobre prakse.

Da se lahko vključite v omenjeno aktivnost, vas prosimo, da izpolnite spodnji poizvedbeni e-obrazec.

 

Poizvedbeni e-obrazec

  1. Naziv nevladne organizacije / ustanove (obvezno)

  2. Kontaktna oseba (ime in priimek, vloga v organizaciji / ustanovi)

  3. Kontaktni podatki (naslov, telefon, e-pošta, spletna stran)

  4. Opis preventivnih aktivnosti vaše organizacije (kratek opis, ciljna skupina, lokacija izvajanja)

  5. Opis izvajalcev preventivnih aktivnosti vaše organizacije (število, izobrazba, izkušnje, reference)

  6. Območje oz. kraj, kjer bi se dobra praksa izvajala (cela Slovenija, regija, občina)

  7. Okolje, v katerem bi dobro prakso izvajali (možnih je več odgovorov)

  vrtecosnovna šolasrednja šoladružinalokalna skupnostnočno življenje mladihdelovno mesto
  Drugo:

  8. Ciljna skupina, ki bi bila vključena v izvajanje dobre prakse (možnih je več odgovorov)

  splošna populacijaotroci: predšolski otrociotroci: osnovnošolcimladina: dijaki / študentimladina: nešolajoči mladostnikiodraslistarši / družinerizične / ranljive skupine: otrocirizične / ranljive skupine: mladinarizične / ranljive skupine: odraslirizične / ranljive skupine: družine
  Drugo:

  9. Dodatne informacije, potrebe in želje (največ 5 vrstic)

  Vpišite črke in številke iz zgornje slike v spodnje polje: