Skupne pobude na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji

V drugi fazi projekta »Preventivna platforma« smo pripravili štiri skupne pobude, ki jih objavljamo v skupnem dokumentu – brošuri v elektronski obliki.

Skupne pobude na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji PDF

Skupna pobuda vsebinske mreže NVO na temo sprememb in dopolnitev ter načelnih pripomb na predlog Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2013-2020

Skupna pobuda vsebinske mreže NVO na temo sprememb in dopolnitev ter načelnih pripomb na predlog Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2013-2020

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo pripravili pobudo s spremembami in dopolnitvami predloga Resolucije o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020, zlasti pa tistih poglavij, ki obravnavajo področje preventive. Pobudo smo posredovali na pristojno ministrstvo (Ministrstvo za zdravje) in Državni zbor Republike Slovenije.

Skupna pobuda vsebinske mreže NVO (Marec 2014) | PDF

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) in Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) (Marec 2014)

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) in Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ)

V sklop projekta »Preventivna platforma« smo pripravili predlog sprememb in dopolnitev Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) in Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ). Pobuda je bila predstavljena na 3. Forumu NVO za kakovost v preventivi na temo nočnega življenja (12.12.2013) ter na posebnem delovnem srečanju z mednarodno udeležbo na Ministrstvu za zdravje (2.12.2013).

Predlagane spremembe in dopolnitve ZOPA in ZJZ (Marec 2014) | PDF

Zakon o preprečevanju zasvojenosti(ZPZ-1) (Marec 2014)

Zakon o preprečevanju zasvojenosti(ZPZ-1)

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo skupaj z nekaterimi strokovnjaki in predstavniki NVO s tega področja pripravili predlog novega zakona o preprečevanju zasvojenosti. Zakon naj bi nadomestil obstoječi Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog (ZPUPD), saj bistveno širše in sodobneje obravnava različne oblike zasvojenosti in tveganega obnašanja, kot je to v primeru obstoječega omenjenega zakona. Nekatere predlagane rešitve bi bilo smiselno upoštevati tudi pri sprejemanju novega nacionalnega programa s področja prepovedanih drog.

Pobuda zakona o preprečevanju zasvojenosti (ZPZ-1) (Marec 2014) | PDF

Skupne pobude na področju alkoholne in tobačne politike (Junij 2012)

Skupne pobude na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji.

V sklopu aktivnosti dialoga z državo smo pri projektu »Preventivna platforma« pripravili tri skupne pobude projektnih partnerjev in podpornih NVO, in sicer na področju alkoholne in tobačne politike ter politike na področju prepovedanih drog. V tem kontekstu želimo razpravo na temo vseh treh pobud združevati, zlasti ko gre za razvoj, promocijo in izvajanje kakovostnih preventivnih programov na različnih ravneh (univerzalna, selektivna in indicirana preventiva) in lokacijah (vrtci, šola, družina, lokalna skupnost, nočno življenje mladih idr.). S pomočjo predstavljenih skupnih pobud smo in še bomo skušali sistematično vplivati na izboljšanje stanja na tem področju in dolgoročno vzpostaviti komunikacijo in sodelovanje s pristojnimi ustanovami.

Matej Košir, vodja projekta
Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«

Skupne pobude na področju alkoholne in tobačne politike… (Junij 2012) | PDF

Skupne pobude v javni obravnavi (Januar 2012)

Skupne pobude v javni obravnavi

V sklopu projekta Preventivna platforma objavljamo tri predloge skupnih pobud NVO (alkohol, tobak in prepovedane droge) in ob tem odpiramo javno obravnavo. Na nedavnem posvetu (30. novembra 2011) smo obravnavali delovne verzije, v objavljene predloge pa smo v največji možni meri vključili tudi predloge in pripombe vseh udeležencev posveta, zlasti s strani nevladnih organizacij.

Za pripombe in predloge je rok do petka, 13. januarja 2012, pošljete pa jih lahko na elektronski naslov: info@institut-utrip.si.

Po omenjenem roku se bomo lotili priprave konkretnih sprememb točno določenih zakonov, počakali na imenovanje novih ministrov, nato pa šli v akcijo. Takrat se lahko bolj aktivno povežemo in skupaj nastopimo pri tistih stališčih, ki jih vsi soglasno podpiramo. Tako v javnosti kot tudi do ministrstev. Že vnaprej hvala za vašo pomoč, sodelovanje in podporo!

 

Ekipa projekta Preventivna platforma

 

Pobuda – Tobak Št.1 (9. Januar 2012) | DOC

Pobuda – Alkohol Št.2 (9. Januar 2012) | DOC

Pobuda – Prepovedane droge Št.3 (9. Januar 2012) | DOC