Koordinator programa »Preventivna platforma«:

INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ »UTRIP«

Laze pri Borovnici 9, 1353 Borovnica

Spletna stran: www.institut-utrip.si

 

Partnerji v programu »Preventivna platforma«:

 

2U Institute – Zavod za edukacijo, psihosocialno svetovanje in psihoterapevtsko pomoč

Sostrska cesta 62, 1261 Ljubljana-Dobrunje

 

Center za socialno delo (CSD) Pomurje

Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota

Spletna stran: https://www.csd-slovenije.si/csd-pomurje/

 

Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB)

Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana

Spletna stran: https://sncda.si/

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper

Spletna stran: https://www.pef.upr.si/

 

UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Spletna stran:  www.zf.uni-lj.si

 

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Spletna stran: www.policija.si

 

MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA              

Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.noexcuse.si

 

INŠTITUT ZA MLADINSKO PARTICIPACIJO, ZDRAVJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.imztr.si

 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO

Partizanska cesta 12, 2000 Maribor

Spletna stran: https://zadihaj.net

 

DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE

Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana

Spletna stran: https://zasrce.si

 

ARS VITAE – DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV POMOČI

Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj

Spletna stran: http://arsvitae.si

 

VARNA POT, ZAVOD ZA POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ, PREVENTIVO, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

Spletna stran: https://varna-pot.si

 

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi

Spletna stran: www.sktmradlje.si

 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN PREVENTIVO NEWPREVENT

Dolga Reber 5, 6000 Koper – Capodistria

Facebook: https://www.facebook.com/Zavod-NewPrevent-100290918043416

 

ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE

Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin

Spletna stran: www.zveza-kza-slovenije.si

 

MLADINSKI CENTER KRŠKO

Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško

Spletna stran: http://mc-krsko.si

 

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka

Spletna stran: https://www.skofjaloka.si

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI

Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi

Spletna stran: http://www.radlje.si

 

OBČINA TOLMIN

Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin

Spletna stran: https://www.tolmin.si

 

OBČINA BOROVNICA

Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

Spletna stran: https://www.borovnica.si

 

OBČINA ANKARAN / COMUNE DI ANCARANO

Jadranska cesta 66, p. p. 24, 6280 Ankaran – Ancarano

Spletna stran: https://obcina-ankaran.si

 

Sodelujoči parter:

 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Spletna stran:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/