Partnerji

 

Koordinator programa »Preventivna platforma«:

INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ »UTRIP«
Laze pri Borovnici 9, 1353 Borovnica, Slovenia
Spletna stran: www.institut-utrip.si

 

Partnerji v programu »Preventivna platforma«:

UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran:  www.zf.uni-lj.si 

 

ARS VITAE – DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN IZVAJANJE PROGRAMOV POMOČI
Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
Spletna stran: http://arsvitae.si  

 

INŠTITUT ZA MLADINSKO PARTICIPACIJO, ZDRAVJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ
Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.imztr.si

 

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
Spletna stran: https://zadihaj.net

 

VARNA POT, ZAVOD ZA POMOČ ŽRTVAM PROMETNIH NESREČ, PREVENTIVO, VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
Spletna stran: https://varna-pot.si

 

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI
Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
Spletna stran: www.sktmradlje.si

 

DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM SVIT KOPER
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper – Capodistria
Spletna stran: www.svit-kp.org

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE
Mirje 19, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://www.rks.si/

 

RENESANSA – DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
Magdalenski trg 11, 2000 Maribor
Spletna stran: www.rks.si

 

ZVEZA KLUBOV ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV SLOVENIJE
Prešernova ulica 6A, 5220 Tolmin
Spletna stran: www.zveza-kza-slovenije.si