Univerzalna preventiva

Šolski preventivni program EU-Dap (»Izštekani«)

Program »Izštekani« je šolski preventivni učni načrt na področju preprečevanja zasvojenosti. Program so leta 2004 začeli razvijati v sedmih evropskih državah (Belgiji, Španiji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Grčiji in na Švedskem), zelo hitro pa se širi po vsej Evropi in tudi širše (Vzhodna Evropa, Bližnji Vzhod, arabski del Afrike). Program je usmerjen zlasti v zmanjšanje števila mladostnikov, ki začnejo uporabljati droge (vključno z alkoholom in tobakom), prestavitev začetka uporabe drog na čim kasnejše obdobje in/ali prestavitev prehoda od eksperimentiranja do redne uporabe drog.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Igra lepega vedenja(»Good behavior game – GBG«)

GBG je strategija, ki jo uporabljajo učitelji v osnovnih šolah poleg standardiziranih ukrepov, določenih v kurikulumu, kot pripomoček za spodbujanje želenega vedenja učencev med poukom.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Spopadanje z delovnim in družinskim stresom(»Coping With Work and Family Stress«)

Program deluje kot preventivna intervencija za zaposlene, ki je primerna od 18. leta starosti dalje.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Učni načrt »HighScope« (»HighScope Curriculum«)

Učni načrt »HighScope« je program, ki se izvaja v zgodnjem otroštvu, namenjen pa je otrokom od 0 do 5 let starosti. Zasnovan je tako, da ga je moč izvajati s skupino otrok s posebnimi potrebami ali brez ter z otroki, ki prihajajo iz različnih socialno-ekonomskih okolij in etničnih skupin.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Starši kot učitelji (»Parents As Teachers (PAT)«)

Program je namenjen podpori in izobraževanju staršev na njihovem domu. Družine se lahko vključijo v program že v času, ko pričakujejo rojstvo otroka in ostanejo v programu do otrokovega vstopa v vrtec. Program temelji na človeški ekologiji, samo-učinkovitosti in starševstvu, ki upošteva razvojne značilnosti otrok. Mentorji so za delo znotraj družin izobraženi in izurjeni ter sodelujejo s starši z namenom ojačanja faktorjev, ki pripomorejo k zdravemu in varnemu razvoju njihovih otrok.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Projekt »Primary« (»Primary Project«)

Program je namenjen zgodnjemu odkrivanju problemov prilagajanja na šolo in preventivi na tem področju. V program so vključeni otroci stari od 4 – 9 let, torej predšolska leta do 3. razreda osnovne šole.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Učiti učence postati mirovniki »Teaching Students To Be Peacemakers (TSP)«)

Program TSP se izvaja v šolskem okolju in je namenjen učenju reševanja konfliktnih situacij ter treningu mediacijskih veščin. Cilj programa je zmanjšati nasilje v šolah, povečati šolsko uspešnost in učence motivirati za zdrave odločitve ter soustvarjati podporno šolsko okolje.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Čudovita alternativa (»Fantastyczne Moliwoci« ali »Amazing Alternative«)

Program »Fantastyczne Moliwoci« je poljska različica programa »Amazing Alternative« v ZDA. Namenjen je preprečevanju pitja alkohola med mladostniki v skupini od 11 do 13 let, in sicer s krepitvijo zaščitnih dejavnikov znotraj njihove vrstniške skupine (odpornostne spretnosti, normativna prepričanja), zaščitni dejavniki v povezavi z družino (komunikacija med starši in otroci o pitju alkohola, družinska pravila glede spopadanja s pitjem) in starosti primerno znanje o tematiki alkohola. Glede na to, da se program običajno izvaja kot nadaljevanje drugega preventivnega programa (program »Domowych Detektywow« (PDD) ali program »Slick Tracy Home Team«), je program »Fantastyczne Moliwoci« usmerjen v krepitev in podpiranje učinkov, doseženih v omenjenem, predhodnem programu (PDD) in v njihovo trajnostno usmerjenost.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Preventivni program za osnovne šole »Odrasti skozi igro« (»Grow Up Playing: A Prevention Programme For Primary Schools«)

»Grow Up Playing« je osnovno šolski program za otroke med 6 in 10 letom starosti. Program spodbuja razvoj zaščitnih faktorjev in zmanjšuje dejavnike tveganja skozi risanke, igre in aktivnosti. Dotakne se širšega razpona življenjskih veščin kot je komunikacija, asertivnost, sprejemanje odločitev, misli in čustvene kontrole.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Klasse2000 – promocija zdravja in preprečevanje nasilja in zasvojenosti v osnovnih šolah (»Klasse2000 – Health promotion and prevention of violence and addiction in primary schools«)

»Klasse2000 je največji nemški nacionalni program izobraževanja za promocijo zdravja in preprečevanje nasilja ter zasvojenosti z drogami za otroke osnovne šole. Krepitev in razvoj življenjskih spretnosti je najboljši način za preprečevanje zasvojenosti. Da bi bilo preprečevanje zasvojenosti uspešno, bi morali začeti čimprej, preden mladi prvič začnejo eksperimentirati z drogami. Program Klasse2000 spremlja otroke od 1. do 4. razreda osnovne šole.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Domači detektivi« (»Domowych Detektywow«)

Program »Domowych Detektywow« je poljska različica ameriškega programa »Slick Tracy Home Team«. Program je namenjen preprečevanju pitja med mladoletniki, starimi od 10 do 12 let, poudarek je na komunikaciji med starši in mladostniki o alkoholu, pomoč pri vzpostavitvi družinskih pravil za spopadanje s pitjem in okrepiti druge zaščitne dejavnike – norme vrstnikov, starosti primerno podajanje znanja in informacij o alkoholu.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Projekt »Charlie« – vzgoja in izobraževanje sta temelj preprečevanja zlorabe drog (»Project Charlie – Chemical Abuse Resolution Lies in Education«)

Projekt »Charlie« je program za preprečevanje zlorabe drog, ki temelji na učenju življenjskih spretnosti. Ciljna skupina programa so osnovnošolci. Je široko zasnovan pristop, ki vključuje usposabljanje v smeri veščin odpornosti, izbire vrstnikov, odločanja in reševanja problemov, povišanja samozavesti ter zagotavljanje informacij na splošno.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Ti odločaš« (»Tú decides«)

Program »Tú decides« je španski šolski preventivni program, ki želi omogočiti najstnikom, da bi se naučili kritično razmišljati pri sprejemanju odločitev, povezanih z uporabo drog, in sicer v kombinaciji z drugimi težavami, ki so značilne za to starostno skupino. Program je namenjen mladostnikom v šolah v starosti od 13 do 16 let. Prav tako se lahko prilagodi drugim okoljem, vendar pod pogojem, da se lahko stik z udeleženci dogaja neprenehoma.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Selektivna preventiva

Krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti(»The Strengthening Families Program (SFP)«)

Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti (SFP) je znanstveno dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Temeljna ciljna skupina prvotnega program so bili visoko rizična skupina otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabljali droge. Program se je izkazal za zelo učinkovitega v štirih nadzorovanih poskusih, razvili pa so ga ameriški raziskovalci v 80. letih prejšnjega stoletja (Dr. Kumpfer s sodelavci). Od leta 2003 je bil program adaptiran za uporabo v 18 državah po vsem svetu, ob tem, da so bili rezultati povsod zelo podobni. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih programov je pokazal, da je SFP najučinkovitejši program glede preprečevanja uporabe alkohola in drugih drog med otroki in mladostniki.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »JOBS« (»JOBS programme«)

Program je namenjen preventivi in zmanjševanju negativnih posledic za duševno zdravje, ki jih prinese čas brezposelnosti in ter stres ob iskanju nove zaposlitve, prav tako pa spodbuja kvalitetno ponovno zaposlitev. Čas brezposelnost je namreč pogosto tudi čas, ki ga spremljajo občutki nemoči, anksioznosti in depresije. Z izboljšanjem veščin za iskanje zaposlitve in občutka lastnih zmožnosti so udeleženci opremljeni za spopadanje s stresom povezanimi motnjami na področju duševnega zdravja.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Pre-Venture«: v osebnost usmerjene intervencije za adolescente, ki zlorabljajo alkohol (»Pre-Venture: Personality-targeted interventions for adolescent alcohol misuse«)

Program »Pre-Venture« je šolski preventivni program, ki je bil prvič poskusno izveden v Kanadi, razvojno in kulturno adaptiran ter preizkušen pa je bil tudi v Veliki Britaniji. Program »Pre-Venture« se je začel januarja leta 2004. Mladostniki, pri katerih ugotovimo povečane možnosti tveganega obnašanja, vključno z zlorabo alkohola in drugih drog, sodelujejo v dveh delavnicah, ki se nadaljujejo vsakih 6 mesecev v naslednjih dveh letih. Čeprav je bil program zasnovan tako, da preprečuje zlorabo substanc, so analize pokazale, da intervencije hkrati zmanjšajo ali preprečijo tudi pogosto prisotne čustvene in vedenjske težave mladostnikov.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Konoplja šov« (»The Cannabis Show«)

Program »The Cannabis Show« je del širšega programa Cannabis Intelligence Amsterdam. Temelji na učinkovitih elementih šolske preventive in je namenjen mladim z vedenjskimi in drugimi psihiatričnimi težavami v posebni šoli v Amsterdamu. Glavni namen intervencije je doseči mlade, ki uživajo marihuano in prihajajo iz etničnih manjšin, saj je te mlade veliko težje doseči z redno zdravstveno vzgojo. V zadnjih letih se je namreč uporaba marihuana v tej ranljivi skupini skokovito povečala.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Iskanje družinskega zaklada« (»Searching Family Treasure«)

»Searching Family Treasure« je portugalski družinski preventivni program, ki se osredotoča na ogrožene družine z otroki, starimi od 6 do 12 let. Program želi predvsem preprečiti težave z zlorabo drog, pri otrocih pa tudi prestopništvo, nasilje in duševne motnje. Cilji programa so zmanjšanje dejavnikov tveganja in povečanje zaščitnih dejavnikov, ki jih dosežejo s tem, da družinam ponudijo program veščin z dodatno individualno podporo, ki omogoča razvoj otrokovih in starševskih strategij obvladovanja.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Indicirana preventiva

Krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti(»The Strengthening Families Program (SFP)«)

Preventivni program za krepitev družin na področju preprečevanja zasvojenosti (SFP) je znanstveno dokazano učinkovit družinsko preventivni program, ki temelji na treningu veščin v družinah. Temeljna ciljna skupina prvotnega program so bili visoko rizična skupina otrok in mladostnikov, katerih starši so uporabljali droge. Program se je izkazal za zelo učinkovitega v štirih nadzorovanih poskusih, razvili pa so ga ameriški raziskovalci v 80. letih prejšnjega stoletja (Dr. Kumpfer s sodelavci). Od leta 2003 je bil program adaptiran za uporabo v 18 državah po vsem svetu, ob tem, da so bili rezultati povsod zelo podobni. Primerjalni pregled učinkovitih preventivnih programov je pokazal, da je SFP najučinkovitejši program glede preprečevanja uporabe alkohola in drugih drog med otroki in mladostniki.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »JOBS« (»JOBS programme«)

Program je namenjen preventivi in zmanjševanju negativnih posledic za duševno zdravje, ki jih prinese čas brezposelnosti in ter stres ob iskanju nove zaposlitve, prav tako pa spodbuja kvalitetno ponovno zaposlitev. Čas brezposelnost je namreč pogosto tudi čas, ki ga spremljajo občutki nemoči, anksioznosti in depresije. Z izboljšanjem veščin za iskanje zaposlitve in občutka lastnih zmožnosti so udeleženci opremljeni za spopadanje s stresom povezanimi motnjami na področju duševnega zdravja.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Ne o tobaku »Not On Tobacco« (N-O-T)«

Program N-O-T je celovit program za opuščanje kajenja med najstniki, ki se izvaja v šolskem okolju. Namenjen je mladim v starosti od 14 do 19 let, ki dnevno kadijo.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Projekt »Primary« (»Primary Project«)

Program je namenjen zgodnjemu odkrivanju problemov prilagajanja na šolo in preventivi na tem področju. V program so vključeni otroci stari od 4 – 9 let, torej predšolska leta do 3. razreda osnovne šole.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Pre-Venture«: v osebnost usmerjene intervencije za adolescente, ki zlorabljajo alkohol (»Pre-Venture: Personality-targeted interventions for adolescent alcohol misuse«)

Program »Pre-Venture« je šolski preventivni program, ki je bil prvič poskusno izveden v Kanadi, razvojno in kulturno adaptiran ter preizkušen pa je bil tudi v Veliki Britaniji. Program »Pre-Venture« se je začel januarja leta 2004. Mladostniki, pri katerih ugotovimo povečane možnosti tveganega obnašanja, vključno z zlorabo alkohola in drugih drog, sodelujejo v dveh delavnicah, ki se nadaljujejo vsakih 6 mesecev v naslednjih dveh letih. Čeprav je bil program zasnovan tako, da preprečuje zlorabo substanc, so analize pokazale, da intervencije hkrati zmanjšajo ali preprečijo tudi pogosto prisotne čustvene in vedenjske težave mladostnikov.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Krajša intervencija v primeru žrtev prometnih nesreč, povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola (»Brief intervention in alcohol-related traffic casualties – BITA«)

BITA je krajša intervencija, katere namen je vplivati na vedenje glede pitja nealkoholikov, v povezavi z vožnjo v bolnišničnem okolju. Cilji projekta so zmanjšanje porabe alkohola med žrtvami prometnih nesreč s povišano koncentracijo alkohola v krvi, ampak ki niso odvisne od alkohola, in sicer v obdobju enega leta po nesreči ter zmanjšati število z alkoholom povezanih prometnih nesreč med žrtvami, ki so bile deležne intervencije.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Moč obvladovanja« (»Coping Power Programme«)

Moteče vedenje v otroštvu (zlasti v srednjem otroštvu) je dejavnik tveganja za motnje vedenja in zasvojenost z različnimi substancami tudi kasneje v obdobju mladostništva. Z naslavljanjem tako staršev kot otrok lahko preprečimo poznejše težave. Namen programa »Coping Power« je zmanjšanje motečega vedenja in zasvojenosti v starosti od 13 do 18 let.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »EmPeCemos: čustva, misli in občutki za zdrav razvoj« (»EmPeCemos: Emociones Pensamientos y Conductas para un desarrollo saludable«)

EmPeCemos je program, sestavljen iz več komponent, katerega namen je preprečiti hujše težave z vedenjem in zlorabo prepovedanih drog pri otrocih, starih od 7 do 10 let. Zgodnji nastop vedenjskih težav je ključni pokazatelj zlorabe drog, kot tudi široke palete zdravstvenih težav in vedenja, kot so osip, depresija, impulzivno vedenje in prestopništvo. Program spodbuja socialne kompetence. Ta učinek naj bi dosegli s pomočjo sočasne spremembe družine, učiteljev in otrok.

Povezava do dokumenta (DOCX)

Program »Pusti travo« (‘Quit the Shit’)

»Pusti travo« (‘Quit the shit’) je nemški spletni program, namenjen mladoletnim uživalcem marihuane, ki nameravajo zmanjšati ali prenehati z uživanjem. Ključni element je interaktivni dnevnik, kjer lahko uporabniki dokumentirajo svoje vedenje glede uživanja marihuane redno – v najboljšem primeru vsak dan – v obdobju 50 dni.

Povezava do dokumenta (DOCX)