11. slovenski preventivni dnevi na temo “Varno in spodbudno učno okolje v šolah z vidika dobrega počutja učiteljev”

Vljudno vas v sklopu 11. slovenskih preventivnih dni vabimo na strokovni seminar (četrtek, 14.12.2023 od 9. do 16. ure v M Hotelu v Ljubljani) na temo skupnostnega pristopa v preventivi, ki je namenjen vsem pomembnim lokalnim deležnikom na področju preventive, vključno z občinskimi službami na področju družbenih dejavnosti in mladih, šolami in vrtci, zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, policijo, nevladnimi organizacijami, mladinskimi sveti in mladinskimi klubi, verskimi skupnostmi idr.

Obenem vaše lokalne osnovne šole vabimo tudi na zaključni dogodek projekta “Teaching to Be”, ki bo v sredo, 13. decembra 2023 od 9. ure dalje v M Hotelu v Ljubljani. Več o programu pošiljamo v priponkah (doc in pdf format). Projekt in oba dogodka sofinancirajo Evropska komisija, Ministrstvo za zdravje in delno tudi Ministrstvo za javno upravo (prek Sklada za NVO).

Prijavite se lahko prek spletnega obrazca: https://bit.ly/49OExlP

Število udeležencev je omejeno, zato svetujemo, da pohitite s prijavami. Vse ostale informacije najdete v priponki. Za dodatna pojasnila ali informacije se obrnite na nas prek elektronske pošte info@institut-utrip.si.

Hvala že vnaprej in se vidimo naslednji teden v Ljubljani!

Več info in program:

Sporočilo za javnost – OMEJEVANJE AROM JE KLJUČNI UKREP ZA GENERACIJO BREZ TOBAKA

V letu 2023 je v razpravi predlog sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki v celoti zajema ukrepe, omenjene v Evropski direktivi. Eden glavnih ukrepov je prepoved dodajanja arom v tobačne izdelke, pri čemer je slovenska stroka šla še korak dlje v smeri spodbujanja zdravja. Tako v predlaganih spremembah zakona 12. člen ZOUTPI ne prepoveduje le arom v tobačnih izdelkih, ampak tudi v elektronskih cigaretah oz. tudi v tekočinah brez nikotina. Vse pristojne pozivamo k strateškemu, verodostojnemu in odgovornemu premisleku, ki bo ščitil generacije otrok in mladih v Sloveniji.

 

Porast uporabe elektronskih cigaret največji med populacijo otrok in mladih

 

V zadnjih dveh letih v slovenski družbi opažamo naraščajočo zaskrbljenost različnih družbenih skupin zaradi povečane uporabe novih tobačnih izdelkov. Zaskrbljenost in opozarjanje na vse večje zaznavanje uporabe med otroki in mladimi prihajajo tako s strani zdravstvene stroke kot tudi skupnosti staršev, pedagoških delavcev, nevladnih organizacij in mladih. Kljub temu da je porast uporabe elektronskih cigaret možno opaziti tudi v populaciji odraslih, pa je neprimerljivo večji odstotek uporabe zabeležen med mladimi. Tako podatki iz leta 2021 kažejo, da je v zadnjih 30 dneh elektronske cigarete uporabljal 1 % odraslih prebivalcev, medtem ko odstotek pri dijakih 2. letnikov znaša 11 % (NIJZ, 2021). Po podatkih iz osnovnih šol vemo, da so uporabo elektronskih cigaret zaznali tudi pri otrocih, torej pri 4. ali 5. razredu.

Sporočilo za javnost – Omejevanje arom je ključni ukrep za generacijo brez tobaka (docx)

Sporočilo za javnost – Omejevanje arom je ključni ukrep za generacijo brez tobaka (pdf)

Preventivna platforma na ICUDDR konferenco v Chiang Mai (Tajska)

Chiang Mai, 7. avgust 2023 – Direktor Inštituta “Utrip” in vodja mreže “Preventivna platforma” Matej Košir se bo v tem tednu aktivno udeležil konference ICUDDR na Tajskem (https://icuddr.com/conferences/2023-conference.aspx), na kateri bo imel dve predstavitvi (na temo zgodnje preventive in zagovorništva na področju preventive). Poleg tega bo sodeloval tudi na mednarodnem panelu kot predsedujoči Dunajskemu odboru nevladnih organizacij s področja drog (VNGOC) (https://vngoc.org/).

ICUDDR je za mrežo “Preventivna platforma” in Inštitut “Utrip” izjemno pomembna mreža, zlasti z vidika strokovne podpore pri razvoju naših študijskih in drugih izobraževalnih programov s področja preventive na partnerskih univerzah oziroma fakultetah v Sloveniji. V sklopu omenjenega mednarodnega združenja univerze in raziskovalne ustanove s področja drog in zasvojenosti razvijajo in vrednotijo številne študijske in obštudijske programe na področju preventive, zdravljenja in okrevanja. Več o sami konferenci bomo sproti poročali na naših družbenih omrežjih (Facebooku, Twitterju oz. X-u ter Instagramu).

SPOROČILO ZA JAVNOST: Pridružujemo se pozivu številnih nevladnih organizacij po Evropi proti nemškim načrtom za legalizacijo in komercializacijo konoplje za psihoaktivno rabo

Ljubljana, 30. april 2023 – V minulih tednih so se številne nevladne organizacije po Evropi (vključno z Inštitutom »Utrip« iz Slovenije) odzvale na načrtovano legalizacijo in komercializacijo konoplje za psihoaktivno rabo v Nemčiji ter pripravile odprto pismo Evropski komisiji s pozivom za ukrepanje.

Z veliko zaskrbljenostjo namreč spremljamo načrte nemške vladne koalicije v smeri legalizacije konoplje, katerih zametki segajo že v koalicijski sporazum trenutne nemške vlade. Po nekaterih informacijah naj bi Nemčija pred kratkim nekoliko omilila svoje zakonske ukrepe, vendar dolgoročno še vedno vztraja pri načrtovani legalizaciji konoplje.

Kot nevladne organizacije, ki delujemo na področju preventive, zdravljenja, rehabilitacije in okrevanja zaradi rabe in zasvojenosti z drogami, odločno nasprotujemo legalizaciji in/ali komercializaciji konoplje za psihoaktivno rabo. Prepričani smo, da bo povečala rabo konoplje in škodo v Nemčiji, poleg tega pa bo spodkopala tudi prizadevanja drugih držav članic EU na področju preprečevanja rabe drog in s tem povezane škode.

Več v odprtem pismu in dodatne informativnem gradivu:

  • Odprto pismo Evropski komisiji (naslovljeno na evropsko komisarko Ylvo Johansson) (pdf + doc)
  • Dodatno informativno gradivo na temo legalizacije konoplje v Nemčiji (pdf)

Sprememba paradigme na področju preventive: koncept »zgodnje preventive«

Marca 2022 je Komisija ZN za droge (CND) na svojem 65. zasedanju s soglasjem in sopodporo več kot 40 držav članic sprejela Resolucijo o spodbujanju celovite in na znanstvenih dokazih temelječe zgodnje preventive. Resolucija (pobudnica je bila Slovenija) predstavlja pomemben mejnik in konceptualni premik na področju preventive, saj mednarodne, nacionalne, regijske in lokalne oblasti spodbuja, da zagotovijo ustrezna sredstva za vlaganje v zgodnjo preventivo, ki temelji na znanstvenih dokazih in zajema obdobja predporodne skrbi, dojenčka ter zgodnjega in srednjega otroštva, ter da temu pomembnemu področju namenijo več pozornosti. Dejstvo je, da je danes večina preventivnega dela osredotočena na najstništvo (adolescenco) in zgodnjo odraslost, ko se nekateri problemi tveganega vedenja že pojavljajo v večjem obsegu in jih je težje preprečiti ali zmanjšati škodo zaradi njih, kot so npr. uporaba drog (vključno z alkoholom in tobakom), kibernetsko ali kakršno koli drugo ustrahovanje, nasilje, samopoškodbeno vedenje, samomori, igre na srečo, zasvojenost z igranjem igric itd.

Analiza stanja (npr. hiter pregled intervencij v različnih registrih dobrih praks, kot so npr. Blueprints Programs, Xchange itd.), ugotovitve raziskav ter presečni pregledi znanstvene in druge literature kažejo, da na svetovni ravni primanjkuje z dokazi podprtih intervencij na področju zgodnje preventive. Glavni izziv v preventivni znanosti, raziskavah in praksi, ki izhaja iz nove resolucije, je torej strateško vlaganje v zgodnje razvojne faze, kjer lahko učinkoviteje obravnavamo večino presečnih dejavnikov tveganja in zaščitnih dejavnikov, da bi dosegli boljše dolgoročne rezultate v razvoju otrok in mladih. Resolucija predstavlja pomemben mejnik v preventivi, ki bo v prihodnjih desetletjih ključno vplival na usmeritve preventivne znanosti, raziskovanja in izvajanja preventivnih programov in intervencij v praksi.

V sklopu programa »Preventivna platforma«, ki ga financira Ministrstvo za zdravje, načrtujemo več aktivnosti, vključno z razvojem sklopa izobraževanj in usposabljanj, strokovno razpravo o izobraževalnih modulih, pilotno izvedbo modulov v obliki poletne ali zimske šole, razvoj spletnih verzij modulov ter priročnik za izvajalce programov zgodnje preventive.

Dodatne informacije:

  • neuradni slovenski prevod resolucije na temo zgodnje preventive (PDF)
  • dodatno gradivo UNODC na temo resolucije in zgodnje preventive (PDF)

Tobačni zakon bi moral biti še strožji, če želimo v Sloveniji do leta 2040 doseči družbo brez tobaka

Ljubljana, 22. marec 2023 – Konec februarja 2023 je Ministrstvo za zdravje v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki prinaša uskladitev nacionalne zakonodaje s pravnim redom EU, poleg tega pa v slovenski pravni red prenaša tudi najnovejšo (strožjo) evropsko direktivo glede ogrevanih tobačnih izdelkov.

»Nevladne organizacije s področja javnega zdravja se strinjamo z vsemi v noveli zakona predlaganimi rešitvami in ukrepi, zlasti pa s prepovedjo vseh arom (razen tobačnih) tudi v elektronskih cigaretah oziroma ogrevanih tobačnih izdelkih, kot to že velja za cigarete in tobak za zvijanje. Strinjamo se tudi z obveznimi opozorili o škodljivosti kajenja na embalaži za ogrevane tobačne izdelke, prepovedjo kadilnic, uvedbo sistema za odobritev novih proizvodov ter dopolnitvami, ki zaostrujejo nadzor in kazni za kršitelje«, je uvodoma pojasnil Franc Zalar, predsednik Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni (ZKNB).

»Kljub dokazano učinkovitim predlogom, pa smo v združenju prepričani, da bomo strategijo družbe brez tobaka do leta 2040 težko dosegli, če država ne bo uvedla še nekaterih dodatnih strožjih ukrepov, za katere vemo, da v nekaterih državah že dobro delujejo«, je povedala Manca Kozlovič z Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. In dodala, da bi »zlasti morali razmisliti o določitvi javnih prostorov, kjer kajenje ne bi bilo več dovoljeno. Na primer tam, kjer se zadržujejo otroci, v bližini vrtcev in šol, bolnišnic, zdravstvenih domov, parkov in na športnih površinah, bazenih, plažah, vrtovih gostinskih lokalov ter povsod tam, kjer lahko posledično pride do pasivnega kajenja in hkrati onesnaževanja s cigaretnimi ogorki«. Takšne prostore brez dima (t. i. »smoke-free« prostore) v nekaterih državah namreč že poznajo in ne bi bili v Sloveniji nikakršna novost ali izjema.

»Zagotovo je treba pri noveli tobačnega zakona razmišljati širše in v smeri popolne zaščite prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu (zlasti otrok, mladostnikov, nekadilcev in kroničnih bolnikov). Smo za popolno prepoved kajenja tudi v vseh prevoznih sredstvih, večstanovanjskih zgradbah in gledaliških predstavah. Podpiramo torej povečevanje števila lokacij in okolij brez tobačnega dima in povezanih izdelkov. Slovenija je namreč uvrščena med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar slabša našo oceno in učinkovitost politike nadzora nad tobakom«, je povedal Miha Lovše, podpredsednik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) ter vodja vsebinske mreže »NVO varujejo naše zdravje«.

Dodatno bi bilo treba poiskati načine in določiti ukrepe, s katerimi bi omejili prikazovanje, normalizacijo oziroma oglaševanje tobačnih in povezanih izdelkov na spletu, v avdiovizualnih produkcijah, družbenih medijih, ter še posebej razmisliti, kako bi se lahko izognili prikritemu oglaševanju prek vplivnežev. »Med otroki in mladimi so zlasti popularni tako imenovani breznikotinski »vejpi«, na katere bi morali biti posebej pozorni zaradi napačnega prepričanja, da naj bi koristili zdravju in pri odvajanju od kajenja. V resnici otroke in mlade postopoma, dolgoročno navajajo na kajenje tudi tobačnih izdelkov. Potekajo mnoge raziskave o učinkih tovrstnih izdelkov na zdravje, a zgodnje raziskave kažejo, da vejpanje, tudi brez nikotina, ni varna alternativa kajenju cigaret.«, je dodala mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

»Dejstvo je, da tobačna politika ni neposredno povezana zgolj z zdravjem, temveč lahko preohlapna zakonodaja vpliva tudi npr. na onesnaževanje okolja, pomanjkanje čiste pitne vode oziroma vode na splošno, ogroža tako imenovani »zeleni prehod« ter uresničevanje Agende 2030 in številnih ciljev trajnostnega razvoja, otežuje okrevanje po pandemiji Covida-19 in še bi lahko naštevali. Odgovornost odločevalcev glede novele zakona je zato ogromna in vsakršno popuščanje interesom tobačne industrije popolnoma nesprejemljivo. Še več, proizvajalcem tobačnih in povezanih izdelkov bi morali po vzoru Španije zapovedati visoka povračila stroškov za ogromno okoljsko škodo, ki jo s svojimi produkti (npr. cigaretnimi ogorki) povzročajo«, je za konec povedal Matej Košir, direktor Inštituta za raziskave in razvoj »Utrip« in vodja mreže »Preventivna platforma«.

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo prek elektronske pošte na info@sncda.si ali telefona (031) 880-520 (Matej Košir).

Že vnaprej hvala za vse morebitne objave in daljše vsebinske prispevke!

 

Lep pozdrav,

Franc Zalar, predsednik ZKNB in podpredsednik Društva za zdravje srca in ožilja

Matej Košir, direktor Inštituta »Utrip« in vodja mreže »Preventivna platforma«

Manca Kozlovič, članica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Mag. Nataša Jan, direktorica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Miha Lovše, član Mreže »NVO varujejo naše zdravje« in podpredsednik SZOTK

Tomaž Gorenc, direktor Inštituta za zdravje in okolje (IZO)

 

Besedilo na voljo tudi v prilogi (.pdf)

Besedilo na voljo tudi v prilogi (.doc)

Zdravje ljudi ali dobički alkoholne industrije: kako se odzvati ob dejstvu, da alkohol povzroča raka? (sporočilo za javnost)

Ljubljana, 4. februar 2023 – Ob obeleževanju svetovnega dneva raka (4. februarja) nevladne organizacije s področja javnega zdravja, povezane v Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni, pristojne ustanove (zlasti Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravje) ponovno pozivajo k strožjim ukrepom na področju alkohola ter večjemu vlaganju v kakovostno preventivo, ki temelji na znanstvenih dokazih. Alkohol spada med glavne dejavnike tveganja za nastanek raka, ozaveščenost ljudi in odziv politike na ta problem pa sta še vedno nezadostna.

Obenem pa danes tudi v Sloveniji začenjamo z mednarodno kampanjo globalne nevladne organizacije Movendi International (https://www.loud4change.movendi.ngo/).

Razlog? Zaradi raka, ki ga povzroča alkohol, v Evropi vsako leto umre 80.000 ljudi. Na svetu vsako leto za rakom zaradi alkohola zboli 740.000 ljudi. Alkoholne pijače neposredno povzročajo vsaj 7 vrst raka, kot so rak debelega črevesa in danke, rak ustne votline in žrela, grla, požiralnika, jeter in dojk (pri ženskah).

SZJ_alkohol_rak_zKNB_04_02_2023_FINAL (DOCX)
SZJ_alkohol_rak_zKNB_04_02_2023_FINAL (PDF)

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: opremljanje zdravstvenih delavcev z znanjem in veščinami s področja zasvojenosti (projekt CARE4SUD)

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: Opremljanje zdravstvenih delavcev s kompetencami in tehnikami s področja zasvojenosti (CARE4SUD) je projekt, ki ga financira program Erasmus+ Evropske unije (KA 220 VET – partnerstva za sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju).

Vodi ga Center za poklicno usposabljanje Ernestas Galvanauskas (Litva) v partnerstvu z Inštitutom za raziskave in razvoj »Utrip« (Slovenija), SOSU Østjylland (srednjo šola za poklicno usposabljanje in izobraževalne programe s področja zdravstvenih ved) (Danska), Univerzo iz Porta (Portugalska), Direktoratom za socialno in medicinsko pomoč (Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca), ki je organiziran kot javna služba v okviru lokalnega sveta mesta Cluj-Napoca) (Romunija) in Inštitutom za socialno solidarnost in dobro počutje: Social Mind (Grčija).

Več – sporočilo za javnost (.doc)