Skip to content

Day: 9 novembra, 2011

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Preventivni projekt ProSkills II napreduje

V sklopu evropskega projekta ProSkills (www.pro-skills.eu) je od 7. do 9. novembra 2011 v Milanu potekal projektni sestanek, ki sta se ga udeležila predstavnika Inštituta Utrip (Matej Košir in Sanela Talić) ter zunanja sodelavka projekta Vladka Tonica (Zveza društev na področju drog Slovenije). Ker je eden od glavnih ciljev projekta priprava koncepta usposabljanja trenerjev za nadaljnja usposabljanja strokovnih delavcev za delo z rizičnimi ciljnimi skupinami, ki so v socialno neugodnem položaju (selektivna preventiva), smo se odločili, da najkasneje do konca septembra 2012 izvedemo pilotsko usposabljanje tudi v Sloveniji, in sicer s pomočjo Društva Renesansa iz Maribora (član Zveze društev na