Skip to content

VABILO: Strokovni simpozij na temo FASD – Ljubljana, 11.4.2019

VABILO: Strokovni simpozij na temo FASD – Ljubljana, 11.4.2019

Vljudno vas vabimo na mednarodni strokovni simpozij na temo spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD), ki bo v četrtek, 11. aprila 2019 na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 
Namen simpozija je opozoriti tako strokovno kot širšo javnost na pogosto prezrto problematiko pitja alkohola v času nosečnosti in morebitnih posledic za otroka. Simpozij je priložnost za pridobitev novih znanj, spoznavanje primerov dobrih praks na področju preprečevanja, prepoznavanja in obravnave posameznikov s FASD in njihovih družin.
 
Program dogodka je sestavljen tako, da je zanimiv tako za strokovnjake oz. strokovne delavce s področja zdravstva (zlasti ginekologe, pediatre, družinske zdravnike, psihologe in diplomirane medicinske sestre), socialnega dela (npr. socialne delavce v javnem in nevladnem sektorju, ki se vsakodnevno ali občasno soočajo s problematiko in posledicami zaradi pitja alkohola v družinah, vključno z različnimi vedenjskimi in drugimi motnjami pri otrocih), šolstvapravosodja, predstavnike medijev in druge, ki jih problematika zanima. Med potrjenimi gosti in govorniki so priznani evropski strokovnjaki s področja FASD, dogodek pa s podporo Ministrstva za zdravje soorganizirajo Evropsko združenje na področju FASD (EUFASD), Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in UTRIP.
 
V prilogi pošiljamo program, prijavite pa se lahko prek naslednje povezave:
 
V postopku je tudi že pridobivanje kreditnih točk pri Zdravniški zbornici Slovenije, Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije ter pri Socialni zbornici Slovenije. 
 
Že vnaprej hvala za vse prijave in tudi promocijo dogodka prek vaših informacijskih kanalov!
 
Več: