Skip to content

Uvodni sestanek evropskega projekta ALICE RAP

Uvodni sestanek evropskega projekta ALICE RAP

Med 23. in 26. majem 2011 je v Barceloni (Španija) potekal uvodni sestanek v okviru novega evropskega projekta ALICE RAP (»Addictions and Lifestyles In Contemporary Europe – Reframing Addictions Project«). V projekt je vključenih 43 raziskovalnih ustanov s 107 raziskovalci iz 25 evropskih držav. Gre za dinamičen meddisciplinarni evropski projekt, katerega cilj je pomagati oblikovalcem politike, da bi ponovno razmislili in preoblikovali obstoječe ali na novo oblikovali prihodnje pristope k velikim človeškim in ekonomskim stroškom, nastalih zaradi različnih oblik zasvojenosti in nezdravih načinov življenja v Evropi.
Inštitut Utrip je aktivno vključen v tri delovna področja:

  1. definicije zasvojenosti, prevalenca uporabe drog, družbena škoda nastala zaradi uporabe drog in zasvojenosti;
  2. prihodki od prodaje zasvojljivih substanc prinašajo vladam, velikim korporacijam in tistim, ki so del t. i. »podzemlja«, velike dohodke. Bistvenega pomena za realne ocene stroškov in koristi, povezanih z zasvojljivimi substancami in za načrtovanje različnih politik, je razumevanje razsežnosti teh prihodkov in interakcije med posamezniki, ki delujejo na teh trgih;
  3. potrebne so nadaljnje naložbe v raziskovanje dejanskega izvajanja politik na področju zasvojenosti v praksi, da bi lahko razumeli, kaj bi bilo potrebno spremeniti v pristopu odločevalcev in posameznikov, da bi le-ti bolje preprečevali ali omejevali različne oblike zasvojenosti. Usmerili se bomo v makro (geopolitične) in mezo (»policymaking«) pristope k političnim vprašanjem na tem področju.