Skip to content

Uspešen začetek sodelovanja s sosednjo Hrvaško

Uspešen začetek sodelovanja s sosednjo Hrvaško

Zagreb, 8. februar 2013 – Delegacija vsebinske mreže »Preventivna platforma« je konec preteklega tedna v Zagrebu obiskala hrvaški Urad za droge in se uspešno dogovorila za izvedbo nekaterih skupnih akcij in projektov v prihodnjih letih. Srečanja, ki je potekalo na pobudo hrvaških kolegov, so se udeležile tudi predstavnice Edukacijsko-rehabilitacijske fakultete Univerze v Zagrebu, ki se že vrsto let intenzivno ukvarja z razvojem in spremljanjem področja preventive na Hrvaškem.
Sodelovanje smo vzpostavili zlasti na področju razvoja skupnega modela in vsebin neformalnega usposabljanja preventivnih delavcev, zlasti na temo splošnega znanja o preventivi, vrednotenja preventivnih programov in zagovorništva. V obeh državah namreč ugotavljamo, da je znanje o preventivi in vrednotenju izredno pomanjkljivo, kar v veliki meri onemogoča kakovostni razvoj na tem področju. Dogovorili smo se tudi za skupne prijave na evropske razpise, zlasti v smislu učinkovitega prenašanja dokazano najboljših preventivnih praks iz tujine ter vzpostavitve evropske platforme, ki bi spodbujala in krepila nadaljnji razvoj in mreženje na tem področju. Strinjali smo se tudi v tem, da je potrebno vzpostaviti sodelovanje v širši regiji, saj je področje preventive v ostalih državah bivše Jugoslavije zelo podhranjeno in v še slabšem stanju, kot na Hrvaškem in v Sloveniji. Naslednje srečanje omenjenih partnerjev bo potekalo v Ljubljani, predvidoma v mesecu maju 2013.