Skip to content

UNODC je objavil Mednarodne standarde na področju preventive

UNODC je objavil Mednarodne standarde na področju preventive

Dunaj, 21. marec 2013 – V sklopu 56. zasedanja Komisije OZN za droge je Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) izdal dokument »Mednarodni standardi na področju preprečevanja uporabe drog«. V dokumentu so objavljene informacije o najuspešnejših preventivnih pristopih, ki temeljijo na dokazih, zbrani pa so iz vsega sveta. Na ta način želijo Združeni narodi spodbuditi podporo učinkovitim preventivnim pristopom s strani pripravljalcev politik in njihovo uporabo s strani izvajalcev programov, pri tem pa so upoštevane različne starostne skupine in okolja, kjer preventiva poteka. Pri nastajanju dokumenta so sodelovale ključne mednarodne ustanove s področja drog, zlasti pa Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA), Medameriška komisija za nadzor nad drogami (CICAD), ameriški Nacionalni inštitut za zlorabo drog (NIDA), Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), kanadski Center za zlorabo substanc (CCSA) in Mentor Foundation. Med referencami dokumenta se je znašel tudi dokument »Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive«, ki ga je v letu 2012 izdal Inštitut Utrip. Dokument prevajajo v več uradnih jezikov, v angleškem jeziku pa si ga lahko preberete na spletni strani UNODC-ja: http://www.unodc.org/unodc/en/prevention/prevention-standards.html