Skip to content

Sporočilo za javnost: »Zlasti v času epidemije bi morale biti prioritete države in lokalnih skupnosti usmerjene v učinkovitejšo preventivo«

Sporočilo za javnost: »Zlasti v času epidemije bi morale biti prioritete države in lokalnih skupnosti usmerjene v učinkovitejšo preventivo«

Ob letošnjem preventivnem mesecu novembru mreža »Preventivna platforma« poziva pristojne ustanove k povečanju finančne podpore učinkovitim preventivnim programov, zlasti na področju duševnega zdravja otrok, mladih in starejših, podpore učiteljicam in učiteljem pri izvajanju kakovostnih programov v šolah ter pozitivnega starševstva in kakovostne družinske politike.

Borovnica, 3. november 2020 – V zadnjih letih je v Sloveniji sicer viden napredek na področju kakovostne preventive na področju tveganega vedenja otrok in mladih, vendar so še vedno marsikje po državi prisotne številne neučinkovite ali celo škodljive prakse (npr. v šolskem in družinskem okolju ter lokalnih skupnostih so tovrstne dejavnosti neredko financirane celo iz javnih sredstev). Zlasti v času epidemije in mnogih izzivov, povezanih z novim koronavirusom in boleznijo COVID-19, bi se morala že tako omejena finančna sredstva usmerjati v kakovostne preventivne programe in intervencije, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, in ki so namenjene predvsem izboljšanju (duševnega) zdravja otrok, mladih in starejših, kakovosti preventivnih programov v vrtcih in šolah ter krepitvi družinskih veščin in pozitivnega starševstva. Pri tem je zelo pomembno, da se bolj aktivirajo lokalne skupnosti in vsi ključni (lokalni) deležniki.

Povezava na sporočilo za javnost (doc)