Skip to content

Sporočilo za javnost – Za prepoved pitja alkoholnih pijač na javnih površinah, vendar v sklopu celovitega ukrepanja in ne na škodo ranljivih skupin

Sporočilo za javnost – Za prepoved pitja alkoholnih pijač na javnih površinah, vendar v sklopu celovitega ukrepanja in ne na škodo ranljivih skupin

Odziv na svetniško pobudo Mojce Kucler Dolinar (Nova Slovenija) o prepovedi pitja alkoholnih pijač na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana

Ljubljana, 18. oktober 2012 – Sodelujoči pri projektu »Preventivna platforma« načeloma podpiramo predlog ljubljanske mestne svetnice Mojce Kucler Dolinar o prepovedi pitja alkohola na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana, vendar pa ob tem pozivamo k previdnosti pri ukrepanju ter razmisleku o celovitejšem pristopu na področju alkoholne politike na nacionalni in lokalni ravni, ki vključuje tudi občutno zvišanje cen alkoholnih pijač, zmanjšanje dostopnosti do alkohola (zlasti s strani mladih), prepoved oglaševanja, ustvarjanje pogojev za kreativno preživljanje prostega časa mladih, zagotavljanje zadostnega števila nekomercialnih športnih površin za mlade, uvajanje učinkovitih preventivnih programov v šole, zadostno sofinanciranje kakovostnih družinskih preventivnih programov, v katere bi se lahko vključevale zlasti družine, ki so v socialno neugodnem položaju, programe aktivne politike zaposlovanja ter zmanjševanja socialne izključenosti in podobno.

Več: Za prepoved pitja alkoholnih pijač … (.doc)