Skip to content

SPOROČILO ZA JAVNOST – Spletni izobraževalni modul o kemseksu za strokovnjake s področja zasvojenosti: druga faza projekta ‘Learn Addiction’

SPOROČILO ZA JAVNOST – Spletni izobraževalni modul o kemseksu za strokovnjake s področja zasvojenosti: druga faza projekta ‘Learn Addiction’

V Madridu smo se med 28. in 29. aprilom 2022 srečali predstavniki in predstavnice šestih partnerskih organizacij iz šestih držav EU (Španije, Portugalske, Češke, Nizozemske, Nemčije in Slovenije), ki sodelujejo v drugi fazi projekta ‘Learn Addiction’.

V prvi fazi projekta (od novembra 2019 do oktobra 2021) smo razvili prvo odprto in večjezično izobraževalno e-platformo za strokovnjake s področja zasvojenosti.

Platforma vključuje štiri module e-učenja na sledeče teme:

1) vedenjske zasvojenosti,
2) zasvojenosti pri mladih,
3) vidik spola pri preventivi, intervencijah in zdravljenju zasvojenosti in
4) Evropski standardi kakovosti na področju preprečevanja uporabe drog. Platforma je dostopna v sedmih jezikih (slovenščini, angleščini, španščini, romunščini, portugalščini, češčini in francoščini) na povezavi www.learnaddiction.eu.

Več v docx documentu – Sporočilo za javnost