Skip to content

Sporočilo za javnost: "Ni vsakršna preventiva dobra preventiva. Lahko je tudi škodljiva."

Sporočilo za javnost: "Ni vsakršna preventiva dobra preventiva. Lahko je tudi škodljiva."

Ljubljana, 26. junij 2012 – Ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu prometu z drogami (26. junij 2012), ki letos poteka pod sloganom »Globalna akcija za zdrave skupnosti brez drog« smo se partnerske organizacije (Inštitut Utrip, Zveza društev na področju drog Slovenije, Rdeči križ Slovenije in mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija) v sklopu projekta »Preventivna platforma« odločile izpostaviti nekatere ključne aktualne izzive in probleme, ki jim strokovna javnost in mediji posvečajo premalo pozornosti. Naša stališča temeljijo na znanstveno verodostojnih strokovnih podlagah in aktualnih razpravah na tem področju dela doma in v tujini, ki se bodo v prihodnje še poglobila in okrepila.
Več o tem: Sporočilo za javnost.doc