Skip to content

Socialno-emocionalno učenje v šolah pridobiva na pomenu tudi v Sloveniji

Socialno-emocionalno učenje v šolah pridobiva na pomenu tudi v Sloveniji

Riga, 24. januar 2018 – V drugi polovici januarja je v Rigi (Latvija) potekalo projektno srečanje na temo socialno-emocionalnega učenja (evropski projekt Learn2Be), ki se ga je udeležila tudi ekipa mreže “Preventivna platforma”. Končna verzija orodja, ki bo učiteljem v pomoč pri njihovem delu, bo kmalu ugledala luč sveta.
Prav tako vsa orodja, ki nam bodo v pomoč pri vrednotenju intervencije. Fokus intervencije bo na izvajanju metod poučevanja in strategij, ki naj bi pomembno prispevale k doseganju 3 ključnih veščin (veščine osebne učinkovitosti in samozavedanja, interpersonalne veščine ter veščine odločanja in odgovornega delovanja) ter petih strategij formativnega spremljanja.
Več o evropskem projektu in orodjih bo kmalu objavljeno na tej spletni strani.