Skip to content

Socialno-čustvene kompetence vse pomembnejše na področju preventive v šolah

Socialno-čustvene kompetence vse pomembnejše na področju preventive v šolah

Vilna, 27. september 2017 – September je bil za mrežo »Preventivna platforma« izjemno delaven. K ostalim dogodkom, ki so se odvijali v tem mesecu, lahko dodamo še delovno srečanje v Vilni (Litva). To srečanje je bilo del evropskega projekta »Learn2Be«, katerega fokus so socialne in čustvene kompetence ter kompetence za zdrave odločitve otrok in mladostnikov, ki postajajo vse bolj pomembne na področju preventive v šolskem okolju. Na tem področju obstaja veliko študij in raziskav, velik izziv pa je to znanje in prakso vpeljati v redni šolski kurikulum. Več o samem poteku in načrtih projekta pa v naslednjih mesecih.