Skip to content

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenosti

Smernice za vrednotenje preventivnih programov na področju zasvojenosti

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo prevedli in izdali slovensko različico Smernic za vrednotenje preventivnih programov. Z njimi želimo zlasti nevladne organizacije spodbuditi, da bi pogosteje vrednotili svoje programe in aktivnosti, ob tem pa bi uporabljali preizkušena in v svetu uveljavljena orodja, pristope in metode. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).
Smernice za vrednotenje preventivnih programov na podrocju zasvojenost (Sep 2012) | PDF