Skip to content

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive

Inštitut Utrip je izdal publikacijo »Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive«, in sicer v sklopu projekta “Krepitev družin”. Projekt je v letih 2011 in 2012 sofinanciralo Ministrstvo za zdravje. V sklopu projekta smo izvedli tudi pilotsko fazo programa “Krepitev družin” (v originalu “The Strengthening Families Program”), ki je pokazal izredno dobre rezultate tudi v Sloveniji. Publikacija je namenjena zlasti tistim ustanovam in programom, ki vsakodnevno preventivno delajo z družinami. Smernice in priporočila izhajajo iz najnovejših znanstvenih in praktičnih dognanj najuglednejših strokovnjakov s področja družinske preventive z vsega sveta. V primeru potrebe po strokovni podpori se lahko zainteresirane nevladne organizacije obrnete po pomoč tudi na partnerske organizacije projekta »Preventivna platforma« (info@institut-utrip.si).

Smernice in priporočila za delo na področju družinske preventive (Nov 2012) | PDF