Skip to content

Severnoameriški preventivni programi: so izvedljivi v evropskem prostoru?

Severnoameriški preventivni programi: so izvedljivi v evropskem prostoru?

Gregor Burkhart, vodja preventivnega oddelka na EMCDDA, je izdal dokument, v katerem je raziskoval prenosljivost severnoameriških preventivnih programov v evropsko kulturno okolje. Obstaja kar nekaj strokovnjakov, ki so mnenja, da programi, ki so bili razviti v določenem kulturnem kontekstu, npr. v Kanadi ali ZDA, niso učinkoviti oziroma sprejemljivi v Evropi.
V dokumentu je najprej predstavljena razprava o tem, zakaj se Evropejci še vedno upirajo uporabi programov, razvitih v Severni Ameriki, nadaljuje pa z evropskimi izkušnjami glede prilagoditev in izvedbe štirih inovativnih in učinkovitih preventivnih programov.
Več informacij si lahko preberete na spletni strani EMCDDA http://www.emcdda.europa.eu/publications