Skip to content

Sestanek projektne skupine RKS

Sestanek projektne skupine RKS

Ljubljana, 19. april 2011 – V sklopu projekta Preventivna platforma je v torek, 19. aprila 2011 na sedežu Rdečega križa Slovenije potekal sestanek ožje projektne skupine RKS, ki sodeluje pri aktivnosti analize oziroma posnetka stanja glede preventivnih dejavnosti v Sloveniji. Na sestanku so člani skupine predstavili nekaj informacij o preventivnih aktivnosti, ki jim jih je že uspelo pridobiti, ter se dogovorili o tem, kaj je do konca meseca aprila še potrebno storiti, da bi zbrali čim več aktivnosti za nadaljnjo analizo.