Skip to content

Projektno srečanje na temo socialno-emocionalnega učenja v Rigi

Projektno srečanje na temo socialno-emocionalnega učenja v Rigi

Riga, 22.01.2018 – V drugi polovici januarja 2018 je v Rigi (Latvija) potekalo projektno srečanje na temo socialno-emocionalnega učenja (evropski projekt Learn2Be), ki se ga je udeležila tudi ekipa mreže “Preventivna platforma” in predstavnica MIZŠ-ja. Projektna skupina je velik del časa posvetila vsebini orodja, ki bo učiteljem pomagal pri izvedbi intervencije. Končna verzija, ki bo učiteljem v pomoč pri njihovem delu, naj bi luč sveta ugledala sredi poletja. Tudi v slovenskem jeziku.  
Srečanje v Rigi pa je bilo namenjeno tudi zasnovi načrta izobraževanja učiteljev, ki ga bodo vključeni partnerji izvajali v svojih državah. Po zaključenem srečanju se je v Rigi zgodil tudi nacionalni dogodek, katerega vodilna tema je bilo socialno-emocionalno učenje, podobni dogodki se bodo od jeseni 2018 naprej zgodili tudi v ostalih državah partnericah. V Sloveniji bo nacionalni dogodek potekal v mesecu novembru, in sicer v okviru preventivnih dni.
Več: https://www.preventivna-platforma.si/socialno-emocionalno-ucenje-v-solah-pridobiva-na-pomenu-tudi-v-sloveniji/