Skip to content

Preventivna platforma

Preventivna platforma

V sredo, 25. januarja 2011, se je na sedežu Rdečega križa Slovenije (RKS) sestala projektna delovna skupina RKS pri projektu ‘Preventivna platforma’ v sestavi Ciril Klajnšček, Neva Petek, Renata Gabrovec, Ema Verbnik, Erika Dekleva, Zalka Klemenčič in Biljana Djakovič. Tema sestanka je bila seznanitev z vsebino in delovnimi aktivnosti sodelujočih organizacij in članov projektne delovne skupine RKS,  priprava na prvo fazo – posnetek stanja oziroma nabor preventivnih aktivnosti, ki se izvajajo v  Območnih združenjih RK in drugih nevladnih organizacijah na lokalni ravni. V ta namen je bil potrjen dopis in obrazec za popis/nabor projektov na lokalni ravni.