Skip to content

Preventivna platforma ponovno pridobila evropska sredstva

Preventivna platforma ponovno pridobila evropska sredstva

Z razvojem vsebinske mreže na področju zdravja »Preventivna platforma« bomo nadaljevali tudi v obdobju 2012-2014, saj smo ponovno uspeli pridobiti sredstva Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

Tokratni naslov projekta:

»Opolnomočenje nevladnih organizacij (NVO) za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti«.

V naslednjem letu in pol bomo zlasti:

  1. širili kakovostno podporno mrežo NVO v sodelovanju s pristojnimi ustanovami na področju preventive;
  2. pripravili in pilotsko izvedli dva izobraževalna programa na temo znanj in veščin o preventivi ter vrednotenju preventivnih programov;
  3. postopno in sistematično uvedli dobre in obetavne prakse s strani zainteresiranih NVO v slovenski prostor (zlasti na področju selektivne in indicirane preventive, kjer so največje potrebe);
  4. povečali zmogljivosti različnih akterjev na vseh ravneh za učinkovitejše preventivno delo (zlasti prek skupnih akcij in iniciativ, srečanj, posvetov, svetovanja, strokovnih usposabljanj in izobraževanj); ter
  5. pripravili akcijske načrte (na podlagi strateškega načrta NVO na področju preventive za obdobje 2013-2020), usklajenih pobud za izboljšavo obstoječih strategij in politik ter smernic in priporočil za različne akterje na tem področju. Med drugim bomo v kratkem ustanovili tudi Forum NVO za kakovost v preventivi, ki bo služil širši razpravi na temo preventive med NVO sektorjem, zainteresirano strokovno javnostjo in pristojnimi ustanovami.