Skip to content

Preventivna platforma na evropski tobačni konferenci v Madridu

Preventivna platforma na evropski tobačni konferenci v Madridu

Madrid, 16.06.2018 – Sredi meseca junija je v Madridu (Španija) potekala evropska konferenca evropske mreže na področju preprečevanja kajenja (European Network for Smoking and Tobacco Prevention – ENSP).
Glavni cilj konference je bil okrepiti vlogo znanosti pri različnih vidikih tobačne kontrole in izboljšati znanstveni del strategij glede tobačnih izdelkov, preventive in regulacije tobačnih izdelkov. Znanstveniki s celega sveta, ki so aktivni na področju tobačne kontrole, so delili svoje dragoceno znanje in izkušnje glede globalne tobačne epidemije, s ciljem doseči bolj učinkovito izvajanje Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za nadzor nad tobakom in Direktive o tobačnih izdelkih.
Kot aktivni udeleženec se je konference udeležil tudi Matej Košir z Inštituta Utrip, in sicer z izvedbo delavnice na temo zagovorništva. Ponovno se je pokazala velika potreba po znanju in veščinah na tem področju dela.