Skip to content

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: opremljanje zdravstvenih delavcev z znanjem in veščinami s področja zasvojenosti (projekt CARE4SUD)

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: opremljanje zdravstvenih delavcev z znanjem in veščinami s področja zasvojenosti (projekt CARE4SUD)

Poklicno usposabljanje na področju zasvojenosti z drogami: Opremljanje zdravstvenih delavcev s kompetencami in tehnikami s področja zasvojenosti (CARE4SUD) je projekt, ki ga financira program Erasmus+ Evropske unije (KA 220 VET – partnerstva za sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju).

Vodi ga Center za poklicno usposabljanje Ernestas Galvanauskas (Litva) v partnerstvu z Inštitutom za raziskave in razvoj »Utrip« (Slovenija), SOSU Østjylland (srednjo šola za poklicno usposabljanje in izobraževalne programe s področja zdravstvenih ved) (Danska), Univerzo iz Porta (Portugalska), Direktoratom za socialno in medicinsko pomoč (Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca), ki je organiziran kot javna služba v okviru lokalnega sveta mesta Cluj-Napoca) (Romunija) in Inštitutom za socialno solidarnost in dobro počutje: Social Mind (Grčija).

Več – sporočilo za javnost (.doc)