Skip to content

Podpora spremembam ZOUTPI za varovanje javnega zdravja

Podpora spremembam ZOUTPI za varovanje javnega zdravja

Ljubljana, 27. marec 2024 – Trenutni predlogi sprememb ZOUTPI v Sloveniji se nanašajo na prepoved aromatiziranih dodatkov (z izjemo mentola) v tobačnih in elektronskih cigaretah, zaprtje kadilnic ter uvedbo sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Prepoved aromatiziranih dodatkov je ključen ukrep za zaščito javnega zdravja, saj ustvarjajo privlačno podobo tobačnih in povezanih izdelkov (vključno s sadnimi okusi in mentolom), ki niso primerni ne za otroke in mladostnike ne za odrasle.