Skip to content

Pilotno usposabljanje na temo kakovostne preventive

Pilotno usposabljanje na temo kakovostne preventive

Ljubljana/Bohinjska Bistrica, 30. april 2018 – Konec aprila smo v Sloveniji izvedli pilotno usposabljanje s področja preventive pod naslovom »Evropski univerzalni preventivni kurikulum« (EUPC), ki smo ga v minulem letu razvili skupaj z 10 partnerji iz 9 držav članic EU (Belgije, Češke, Estonije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Poljske, Slovenije in Španije). Projekt UPC-Adapt, v sklopu katerega poteka usposabljanje, je sofinanciran s strani Evropske komisije, pomemben del aktivnosti pa tudi s strani Ministrstva za zdravje v sklopu programa »Preventivna platforma«.
Usposabljanje je bilo razdeljeno na dva dela. Prvo, osnovno 2-dnevno usposabljanje, smo izvedli v Ljubljani, namenjeno pa je bilo predvsem pripravljalcem politik in odločevalcem (npr. predstavnikom pristojnih ministrstev, lokalnih skupnosti, predstavnikom drugih javnih ustanov idr.), udeležili pa so se ga tudi nekateri drugi naši dolgoletni sodelavci in sodelavke. Drugi, nadaljevalni 3-dnevni sklop, pa je bil namenjen zlasti pomembnim akterjem, ki delujejo na področju preventive na nacionalni ali lokalni ravni. Skupaj se je usposabljanja udeležilo 26 udeležencev. Odziv na prvo organizirano pilotno usposabljanje je presegel pričakovanja, zato ga bomo konec meseca junija in v začetku julija ponovili z novimi udeleženci.
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: http://upc-adapt.eu. Pri projektu kot zunanji partnerji sodelujejo tudi Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti (EMCDDA), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Evropsko združenje za raziskave v preventivi (EUSPR) in Mednarodno združenje strokovnjakov s področja uporabe drog (ISSUP).