Skip to content

Nove pobude Preventivne Platforme

Nove pobude Preventivne Platforme

Preverite nove pobude Preventivne Platforme:  https://www.preventivna-platforma.si/skupne-pobude/

  1. Pobuda zakona o preprečevanju zasvojenosti(ZPZ-1)
  2. Skupna pobuda vsebinske mreže NVO na temo sprememb in dopolnitev ter načelnih pripomb na predlog Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2013-2020
  3. Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) in Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ)