Skip to content

Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki (STAP)

Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki (STAP)

Amsterdam, 3. oktober 2014  – Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki

Nizozemski inštitut za alkoholno politiko STAP v mesecu oktobru organizira konferenco o alkoholu, zdravju in politiki. Znanje o škodi, ki jo povzroča alkohol, je veliko, vedno znova pa ugotavljamo, da bi bila lahko alkoholna politika oziroma izvajanje le-te, boljše kot je sedaj.  V Evropi pijemo dvakrat več v primerjavi s svetovnim povprečjem. Zaradi pitja alkohola v državah EU vsako leto umre 120.000 ljudi v starosti med 15. in 64. letom. Delež smrtnosti bi lahko dramatično zmanjšali, če bi obstoječe znanje o škodi, ki jo povzroča alkohol, prenesli v politiko na evropski, nacionalni in lokalni ravni.
Cilj konference je informirati udeležence o obstoječem in novem znanju o škodi, povzročeni zaradi alkohola. Namen konference je prav tako zagotoviti informacije, kako lahko to znanje prenesemo v prakso.
Konferenca je namenjena raziskovalcem, političnim odločevalcem, politikom, praktikom.
Več informacij:  http://www.stap.nl/en/news/news.html/3531/3238/international-conference-alcohol-health-and-policy#p3531.