Skip to content

Izobraževanje za izvajanje selektivnega preventivnega programa Take Care

Izobraževanje za izvajanje selektivnega preventivnega programa Take Care

V tednu med 7. in 11. aprilom je v Hotelu Lev, v okviru druge faze projekta Preventivna platforma, potekalo izobraževanje za izvajanje selektivnega preventivnega programa Take Care. Za predstavnike nevladnih organizacij sta usposabljanje izvedli Breda Lukavečki Družovec in Karin Mlakar z NIJZ Maribor, ki sta pred tem sodelovali tudi v pilotski izvedbi evropskega projekta.
Program Take Care je zasnovan večdimenzionalno, saj vključuje različne ciljne skupine (mladostniki, starši, pomembni odrasli in prodajalci alkoholnih pijač) in poskuša hkrati vplivati na različne segmente v družbi.
Projekt zajema nekatere novejše metode dela oz. jih združuje (motivacijski intervju, ro.pe trening, “street work”, “homeparty” oziroma »debatni party«, ki se po predhodnem dogovoru izvaja doma pri enem od staršev. Gre za strokovno vodeno diskusijo v okviru manjše skupine, ki staršem pomaga razviti jasen in odgovoren odnos in odziv na uporabo alkohola pri njihovih otrocih. Prav tako je predvideno tudi  usposabljanje za prodajalce alkoholnih pijač.
Program je pokazal pozitivne rezultate na ciljne skupine, tako z vidika procesnega vrednotenja, kot tudi  vrednotenja učinkov, zato smo mnenja, da je potrebno ta program širiti po vsej državi.
Več o samem programu in izvedbi usposabljanja sledi v aprilski številki biltena.
[nggallery id=1]