Skip to content

Evropski forum civilne družbe na področju drog

Evropski forum civilne družbe na področju drog

V organizaciji Evropske komisije je 24. in 25. junija 2013 v Bruslju potekal 1. sestanek foruma civilne družbe na področju drog (Civil Society Forum on Drugs) v novi sestavi. Sestanka se je udeležil tudi Matej Košir z Inštituta Utrip. V naslednjih mesecih bo forum preučil novo evropsko strategijo in akcijski načrt na področju drog, zlasti z vidika (ne)upoštevanja dosedanjih predlogov in priporočil CSF s strani Evropske komisije. Prek Inštituta Utrip so bila na forumu v diskusijo predložena tudi stališča projektne skupine »Preventivne platforme«, zlasti na področju vpeljevanja kakovostnih standardov in vrednotenja v preventivno dejavnost (tudi) znotraj civilne družbe. Na pobudo Inštituta Utrip je Evropska komisija med člane foruma sprejela tudi Evropsko združenje za raziskave v preventivi (European Society for Prevention Research), in sicer z namenom okrepitve civilno-družbenih prizadevanj na področju preventive ter vsebinskega uravnoteženja s področij zmanjševanja škode, zdravljenja oziroma socialne obravnave uporabnikov drog. Omenjeno združenje bo prek koordinacije Inštituta Utrip skušalo oblikovati predloge na področju kakovostnih preventivnih standardov.
Forum civilne družbe na področju drog je ustanovila Evropska komisija za neuradno izmenjavo mnenj in informacij z organizacijami civilne družbe. Pridobljene informacije o izkušnjah in dogajanju na terenu naj bi uporabila zlasti pri pripravi novih predlogov politik in ukrepov ter pri spremljanju akcijskega načrta EU za boj proti drogam. Problematika drog je namreč tesno povezana z različnimi problemi, 4 v reševanje katerih so pogosto vključene organizacije civilne družbe oziroma nevladne organizacije. Uspešno reševanje teh problemov je možno samo s sodelovanjem različnih akterjev in z močno podporo skupnosti. Politika se vsaj na deklarativni ravni zaveda, kako pomembne so informacije, ki jih dobi v dialogu s civilno družbo.