Skip to content

Epidemija resno ogrozila številne marginalizirane in ranljive skupine

Epidemija resno ogrozila številne marginalizirane in ranljive skupine

Številne marginalizirane in ranljive skupine, zlasti pa ljudje, ki uporabljajo droge, so se v času epidemije znašli v zelo zahtevnem položaju, saj so mnogi preventivni in socialno-varstveni programi ter druge ključne intervencije morale zapreti svoja vrata oziroma vsaj močno omejiti svojo dejavnost. Ti ljudje so tudi sicer bolj izpostavljeni morebitnim okužbam z novim koronavirusom in bolezni COVID-19, predvsem zaradi svoje zdravstvene ranljivosti (pogosto povezane z dolgotrajnimi boleznimi in drugimi stanji, ki slabijo imunski sistem), socialnega in ekonomskega položaja (pogosto v kombinaciji z brezdomstvom) ter drugih dejavnikov, kot so socialna izolacija oziroma izključenost, stigma in neredko tudi kriminalizacija.
 
Evropski forum civilne družbe na področju drog (CSFD) zato poziva Evropsko komisijo in države članice EU, da podprejo (tako politično kot tudi finančno) izvajanje učinkovitih ukrepov za zaščito in podporo omenjenim ranljivim skupinamEvropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) dodatno navaja, da »trenutna javnozdravstvena kriza povzroča resne dodatne skrbi za zdravje in blaginjo ljudi, ki uporabljajo droge, zato je ključno nadaljnje zagotavljanje neprekinjenih storitev za pomoč osebam s težavami z drogami ter zaščito osebja, ki nudi oskrbo in podporo tej populaciji«.
 
Celotno stališče CSFD je na voljo tule (v slovenskem in angleškem jeziku)