Skip to content

Effekt na Rdečem križu v Ljubljani

Effekt na Rdečem križu v Ljubljani

Ljubljana, 10.03.2018 – Zadnji »Preventivni dnevi«, ki so se zgodili konec leta 2017, so prinesli tesnejše sodelovanje z Območno enoto Rdečega križa v Ljubljani. Ekipa je program Effekt prepoznala kot učinkovit del njihove prakse, v okviru katere želijo »vzgajati« zdrave krvodajalce. V ta namen smo v marcu izvedli predstavitev programa, in sicer za  vzgojitelje,  učitelje in profesorje ljubljanskih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol, ki že izvajajo določene programe Rdečega križa.
Ta predstavitev obenem pomeni začetek dogovarjanj o izvedbi programa v ljubljanskih šolah v naslednjem šolskem letu.