Skip to content

Delovni zajtrk – Kajenje

Delovni zajtrk – Kajenje

V petek 1. aprila 2011 so se na delovnem zajtrku z novinarji na kratko predstavile članice vsebinske mreže NVO za zdravje (NVO varujejo naše zdravje) in vsebinske mreže NVO za socialo (Opolnomočenje NVO). Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje bo v letih 2010-12 delovala kot nosilec projekta »NVO varujejo naše zdravje« (spletna stran projekta www.nvozdravje.si), pri vodenju projekta pa bosta sodelovala konzorcijska partnerja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Zavod Pro Arte. Kajenje predstavlja enega najpogostejših vzrokov zbolevanja in prezgodnje smrti, saj škodi skoraj vsakemu organu človekovega telesa. Podobno kot kajenje pa velik problem v razvitem svetu predstavlja tudi opijanje z alkoholom. Zaradi zavedanja o problematiki uporabe obeh, so vsebinske mreže NVO za zdravje oblikovale naslednji dve pobudi:
(1) Pobuda o ustanovitvi Ustanove »NVO varujejo naše zdravje«, ki predvideva spremembo ZOUTI in ZOPA v smislu dviga trošarin na tobačne in alkoholne izdelke. Iz naslova trošarin bi se Ustanova financirala in podeljevala sredstva (preko javnih razpisov) nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zdravja;
(2) Pobuda spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v smislu oblikovanja specializiranih prodajaln. Cilj projekta »NVO varujejo naše zdravje« je v vsebinsko mrežo povezati nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije zdravja, da bi z aktivnim sodelovanjem utrdili položaj le-teh znotraj zdravstvenega sektorja, zagotovili večje vplivanje na oblikovanje zdravstvenih politik, omogočili stabilnejše delovanje in s tem posledično zagotovili boljše javno zdravje v Sloveniji.
Na delovnem zajtrku so se predstavili Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zveza društev diabetikov Slovenije, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Društvo Šola zdravja in Center društvo za avtizem.