Skip to content

Correlation conference v Ljubljani

Correlation conference v Ljubljani

V torek, 7. junija 2011 je na Ministrstvu za zdravje potekal sestanek z gospodom Eberhardom Schatzom iz evropske mreže  ‘Correlation’.
Na sestanku sta bila prisotna tudi Zoran Maksimović, predstavnik Društva za preventivno delo, in Nataša Pavlovčič, predstavnica Zveze društev na področju drog. Pogovori so potekali o programu prihajajoče konference »Correlation«, ki bo potekala od 12. do 14. decembra 2011 v Ljubljani. Mreža »Correlation« je znana kot mreža, ki združuje ljudi in različne interesne skupine – kot so ponudniki storitev, uporabniki storitev, raziskovalci in oblikovalci politike – z namenom odstranjevanja ovir in ustvarjanja novih in inovativnih načinov sodelovanja in pristopov. Program konference bo vključeval plenarna zasedanja, abstraktno usmerjene delavnice in usposabljanja. Na konferenci bodo predstavili primere inovativnih dobrih praks, sodelujoče organizacije bodo predstavile svoje delo, prav tako pa bo tudi priložnost za izmenjavo znanj in informacij z drugimi udeleženci. Posebna pozornost bo namenjena dejavnostim in vpogledu v evropske projekte na tem področju.