Delovni zajtrk – Kajenje

V petek 1. aprila 2011 so se na delovnem zajtrku z novinarji na kratko predstavile članice vsebinske mreže NVO za zdravje (NVO varujejo naše zdravje) in vsebinske mreže NVO za socialo (Opolnomočenje NVO). Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje bo v letih 2010-12 delovala kot nosilec projekta »NVO varujejo naše zdravje« (spletna stran projekta www.nvozdravje.si), pri vodenju projekta pa bosta sodelovala konzorcijska partnerja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Zavod Pro Arte. Kajenje predstavlja enega najpogostejših vzrokov zbolevanja in prezgodnje smrti, saj škodi skoraj vsakemu organu človekovega telesa. Podobno kot kajenje pa velik problem v razvitem svetu predstavlja tudi opijanje z alkoholom. Zaradi zavedanja o problematiki uporabe obeh, so vsebinske mreže NVO za zdravje oblikovale naslednji dve pobudi:
(1) Pobuda o ustanovitvi Ustanove »NVO varujejo naše zdravje«, ki predvideva spremembo ZOUTI in ZOPA v smislu dviga trošarin na tobačne in alkoholne izdelke. Iz naslova trošarin bi se Ustanova financirala in podeljevala sredstva (preko javnih razpisov) nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zdravja;
(2) Pobuda spremembe Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v smislu oblikovanja specializiranih prodajaln. Cilj projekta »NVO varujejo naše zdravje« je v vsebinsko mrežo povezati nevladne organizacije, ki delujejo na področju promocije zdravja, da bi z aktivnim sodelovanjem utrdili položaj le-teh znotraj zdravstvenega sektorja, zagotovili večje vplivanje na oblikovanje zdravstvenih politik, omogočili stabilnejše delovanje in s tem posledično zagotovili boljše javno zdravje v Sloveniji.
Na delovnem zajtrku so se predstavili Slovenska zveza za tobačno kontrolo in javno zdravje, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zveza društev diabetikov Slovenije, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Društvo Šola zdravja in Center društvo za avtizem.
 

Srečanje vodji skupin zdravih šol

V torek, 15. marca 2011 je na ZZV Kranj potekalo strokovno srečanje vodij skupin »zdravih šol« z gorenjskega območja. Med drugim je bil namen tudi krajše izobraževanje ter nadgradnja veščin učiteljev, ki se nanašajo na področje zasvojenosti otrok z drogami. Med povabljenimi predavatelji je bila tudi Sanela Talić (UTRIP), ki je preko posredovanja osnovnih informacij ter praktičnih vaj predstavila šolski preventivni program »Izštekani«.
 

EU-Dap – Gent

Od 8. do 10. marca 2011 je v belgijskem mestu Gent potekal drugi seminar v okviru evropske mreže EU-Dap, ki je bil namenjen nacionalnim »trenerjem« iz različnih nacionalnih EU-Dap centrov. Udeležila se ga je tudi Sanela Talić (UTRIP). Seminar je vodil Daniel Pellaux, ki je vodil tudi pretekle seminarje. Seminarja se je udeležilo 15 trenerjev iz različnih evropskih držav ter nekaj strokovnjakov, ki so sodelovali pri ustvarjanju preventivnega programa »Izštekani«. Namen seminarja je bil postaviti kriterije za izbiro bodočih trenerjev, razprava o akreditaciji programa ter izmenjava izkušenj glede drugih, dokazano učinkovitih šolskih preventivnih programih, ki bi jih lahko še ponudili šolam.

New challenges, new solutions

Od 23. do 25. februarja 2011 je na Dunaju (Avstrija) potekala zaključna konferenca evropskega projekta Democracy, Cities and Drugs II z naslovom ‘New challenges, new solutions’, ki se ga je aktivno kot član znanstvenega odbora, predavatelj in vodja ene izmed delavnic na temo vrednotenja programov udeležil tudi Matej Košir (UTRIP). Konference se je udeležilo prek 150 strokovnjakov s področja prepovedanih drog in predstavnikov pristojnih ustanov (zlasti mest in pristojnih ministrstev) iz vse Evrope. Konferenco je podprl in z uvodnimi besedami udeležence nagovoril tudi dunajski župan. Več o projektu in konferenci je na voljo na spletni strani: www.democitydrug.org.
 

Javna razprava o resoluciji nacionalnega programa…

V sredo 16.02.2011 je bila v prostorih Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana javna razprava o resoluciji nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog do leta 2020.
Pred začetkom javne razprave je bila novinarska konferenca, ki se je začela ob 9.00. Prisotni so bili novinarji: Ivan Botteri  (Tiskovna agencija Morel), Jan  Šiško (Vest.si), Sonja PozničCvetko (STA), Barbara Hočevar (Delo) in Blaž Petkovič (Dnevnik).  Matej Sande iz Združenja DrogArt je novinarjem je predstavil namen in cilje javne razprave. Maja Zorman iz Združenja DrogArt je predstavila projekt s področja sociale »Opolnomočenje NVO«. Gre za krepitev vloge mreže nevladnih organizacij pri dialogu in sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami, državo ter strokovno in širšo javnostjo. Predsednica Zveze društev na področju drog Slovenije Vilma Kersnik pa je predstavila projekt s področja zdravja »Preventivna platforma«.. Njegov namen je povezovanje in sodelovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preventive, in ozaveščanje javnosti o pomenu vlaganja v preventivo.

Srečanje projektne skupine ProSkills

Od 14. do 16. februarja 2011 je v nemškem mestu Fulda potekalo srečanje projektne skupine evropskega projekta ProSkills (www.pro-skills.eu), ki sta se ga udeležila tudi Sanela Talić in Matej Košir (UTRIP). Projekt je prvenstveno namenjen krepitvi življenjskih veščin pri ljudeh, ki so v socialno neugodnem položaju, saj so ravno te veščine pogosto ključne pri vključevanju socialno ranljivih skupin prebivalstva v normalno življenje. V sklopu omenjenega projekta bo maja 2011 potekalo projektno srečanje v Ljubljani, gostil pa ga bo UTRIP. V projektu kot zunanja strokovnjakinja sodeluje tudi Vladka Tonica z Renesanse – društva za razvijanje kakovosti življenja iz Maribora (članica Zveze društev na področju drog Slovenije).
 

Predstavitev projekta EU-Dap

V torek, 25. januarja 2011 je v Ljubljani v sklopu švicarsko-slovenskega sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialni razlik v razširjeni Evropski uniji potekala javna predstavitev projektov in srečanje dobitnikov donacij 1. javnega razpisa Sklada za NVO in za male projekte v okviru partnerstva. Na srečanju je svoj projekt ‘Pilotska izvedba evropskega preventivnega programa EU-Dap v šolskem letu 2010/2011 v Republiki Sloveniji – EU-Dap SI’ predstavil tudi Inštitut za raziskave in razvoj ‘Utrip’ (UTRIP). Več o projektu je na voljo na spletni strani: www.institut-utrip.si.

Preventivna platforma

V sredo, 25. januarja 2011, se je na sedežu Rdečega križa Slovenije (RKS) sestala projektna delovna skupina RKS pri projektu ‘Preventivna platforma’ v sestavi Ciril Klajnšček, Neva Petek, Renata Gabrovec, Ema Verbnik, Erika Dekleva, Zalka Klemenčič in Biljana Djakovič. Tema sestanka je bila seznanitev z vsebino in delovnimi aktivnosti sodelujočih organizacij in članov projektne delovne skupine RKS,  priprava na prvo fazo – posnetek stanja oziroma nabor preventivnih aktivnosti, ki se izvajajo v  Območnih združenjih RK in drugih nevladnih organizacijah na lokalni ravni. V ta namen je bil potrjen dopis in obrazec za popis/nabor projektov na lokalni ravni.