Skip to content

4. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi

4. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi

V sredo, 29. januarja 2014, je v Hotelu Lev v Ljubljani v sklopu projekta »Preventivna platforma« potekalo 4. srečanje Foruma NVO za kakovost v preventivi na temo celovitega urejanja področja preprečevanja zasvojenosti. Zbranim udeležencem sta predlog »zakona o preprečevanju zasvojenosti« predstavila Matej Košir z Inštituta Utrip in Ciril Klajnšček z Rdečega križa Slovenije, ki je tudi avtor predloga.
Razprava je potekala o številnih odprtih vprašanjih, strinjali pa smo se, da je potrebno v novem zakonu bolj upoštevati vlogo nevladnih organizacij, kar pomeni tudi obsežnejše vključevanje le-teh v medresorsko in multidisciplinarno komisijo, ki naj bi jo ustanovila vlada za področje preprečevanja zasvojenosti.
Na podlagi konstruktivnih predlogov s strani udeležencev smo pripravili novo verzijo predloga, ki jo bomo v naslednji dneh poslali predstavnikom pristojnih ministrstev.
20140129_114335