Skip to content

3. svetovna konferenca na temo socialnega marketinga (Toronto, 21. – 23. april 2013)

3. svetovna konferenca na temo socialnega marketinga (Toronto, 21. – 23. april 2013)

Od 21. do 23. aprila 2013 bo v Torontu (Kanada) potekala 3. mednarodna konferenca na temo socialnega marketinga (»World Social Marketing Conference«). Namen konference je predvsem v izgradnji globalnega gibanja, usmerjenega v širjenje in promocijo dobrih praks na področju socialnega marketinga ter izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti teh praks na izvedbeni in strateški ravni. Glavna tema konference bo vpliv socialnega marketinga na spremembe vedenj ljudi, zlasti na področju zdravja, okolja, kriminala, prometne varnosti idr.).
Več o konferenci: http://wsmconference.com.