3. slovenski preventivni dnevi

3. slovenski preventivni dnevi

22. in 23. maj 2014 – »Nekemične ali vedenjske zasvojenosti na pohodu«

Predstavitve se še dodajajo

Posvet nevladnih organizacij in ostalih akterjev ter sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti

Uvodni nagovor (2. dan)

Uvodni nagovor (dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje)
Uvodni nagovor (2. dan)

Motnje hranjenja

Zvezdana Vražič, Zdravstveni dom Maribor in Zdrav PRE/GIB
Motnje hranjenja

Nekemične ali vedenjske oblike zasvojenosti

Sanja Rozman, Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, Ljubljana
Nekemične ali vedenjske oblike zasvojenosti

Nezdrava vedenja med mladostniki, ki lahko vodijo v težave,motnje in zasvojenosti - kaj kažejo rezultati raziskave HBSC

dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana
Nezdrava vedenja med mladostniki, ki lahko vodijo v težave,motnje in zasvojenosti - kaj kažejo rezultati raziskave HBSC

Samopoškodbeno vedenje otrok in mladostnikov

Heliodor Cvetko, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor
Samopoškodbeno vedenje otrok in mladostnikov

Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki

Matej Košir (Inštitut Utrip)
Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki
Ciril Klajnšček (Rdeči križ Slovenije)
Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki

Paralelne sekcije (3 različne dvorane)

Preventiva v šolskem prostoru (teoretična in praktična predstavitev programa »EFFEKT«)

Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«
Preventiva v šolskem prostoru (teoretična in praktična predstavitev programa »EFFEKT«)

SEKCIJA 2: Preventiva v družini

Vladka Tonica, Renesansa – društvo za razvijanje kakovosti življenja
SEKCIJA 2: Preventiva v družini

Paralelne sekcije (3 različne dvorane)

Preventiva z mladostniki z vedenjskimi težavami (teoretična in praktična predstavitev programa »EmPeCemos«)

Sandra Vitas s sodelavci in prostovoljci, Društvo »UP«
Preventiva z mladostniki z vedenjskimi težavami (teoretična in praktična predstavitev programa »EmPeCemos«)

Otroška komponenta (predstavitev 12-ih srečanj)

Tadeja Poglajen
Otroška komponenta (predstavitev 12-ih srečanj)

Predstavitev dela s starši otrok

Robin Turk
Predstavitev dela s starši otrok
Slike iz preventivnih dnevov: