Rezultati referenduma politiki ne dajejo legitimnosti za poseganje v ureditev konoplje za osebno (psihoaktivno) rabo

Ljubljana, 10. junij 2024 – Na referendumu dne 9. 6. 2024 je na vprašanji glede ureditve področja konoplje odgovarjalo dobrih 41 % prebivalcev Slovenije. Rezultat glede vprašanja o konoplji za osebno rabo je bil zelo izenačen, kar kaže na to, da volivci niso jasno izrazili strinjanja s tem referendumskim vprašanjem. Po drugi strani pa so rezultati glede medicinske rabe konoplje pokazali precejšnjo podporo, kar nakazuje na jasnejšo podporo volivcev za to področje. Zadržanost volivcev pri vprašanju konoplje za osebno rabo pomeni, da Vlada Republike Slovenije nima legitimnosti za poseganje v to področje (npr. legalizacija za osebno rabo). Vlado pozivamo, naj dobrega odstotka razlike “zmage” na referendumu ne uporablja kot argumenta za uvajanje sprememb.

Glas PROTI legalizaciji konoplje je glas za zdravje in mlade

Ljubljana, 6. junij 2024 – Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni in pridružene partnerske organizacije volivke in volivce pozivamo, da glasujejo proti predlagani dopustitvi gojenja in posedovanja konoplje za omejeno osebno rabo. Naše prepričanje o izrazito negativnih učinkih takšnega ukrepa temelji na številnih dejstvih in dejavnikih, ki vključujejo izkušnje iz tujine, kjer je ohlapnejša regulacija vodila v številne škodljive posledice, zlasti za otroke in mlade.