Odločitve o strokovnosti posvetovalnega referenduma o konoplji brez stroke in drugih zainteresiranih javnosti

Včeraj, 15. aprila 2024, je v Državnem zboru Republike Slovenije potekala seja Odbora za zdravstvo, na kateri so povabljeni razpravljali o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene (v nadaljevanju: predlog posvetovalnega referenduma).

Na sejo odbora ni bila vabljena strokovna javnost, niti ne nevladne organizacije s področja zdravja in socialnega varstva.

Še več, v zadnjem trenutku je bilo po zanesljivih informacijah Slovenskega združenja za kronične nenalezljive bolezni s strani sklicatelja seje odbora umaknjeno tudi vabilo Ministrstvu za zdravje RS, ki je bilo prvotno vabljeno na sejo. Pomembni deležniki tako niso smeli podati svojega strokovnega mnenja, s čimer se poraja vprašanje, s kakšnim namenom se hiti z razpisom posvetovalnega referenduma o tako pomembni tematiki z velikim vplivom na zdravje prebivalstva.