Podpora spremembam ZOUTPI za varovanje javnega zdravja

Ljubljana, 27. marec 2024 – Trenutni predlogi sprememb ZOUTPI v Sloveniji se nanašajo na prepoved aromatiziranih dodatkov (z izjemo mentola) v tobačnih in elektronskih cigaretah, zaprtje kadilnic ter uvedbo sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov.

Prepoved aromatiziranih dodatkov je ključen ukrep za zaščito javnega zdravja, saj ustvarjajo privlačno podobo tobačnih in povezanih izdelkov (vključno s sadnimi okusi in mentolom), ki niso primerni ne za otroke in mladostnike ne za odrasle.

Oviedska deklaracija – Deset predlogov za vključitev preventive v politike na področju drog

Uporaba drog še naprej predstavlja očiten izziv za prebivalstvo po vsem svetu. V samo enem desetletju je uporaba drog narasla za 23%. Hkrati je znanost dokazala, da je velik del težav, povezanih z uporabo drog, mogoče preprečiti.

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) je v svetovnem poročilu glede stanja na
področju drog za leto 2023 izpostavil potrebo po zagotavljanju in izvajanju obsežnih mednarodnih preventivnih ukrepov na področju drog.


Dne 9. junija 2023 smo se nacionalni in mednarodni strokovnjaki srečali v Oviedu v Španiji na posvetu, ki ga je organizirala nevladna organizacija Proyecto Hombre, da bi razpravljali o učinkovitih preventivnih strategijah na področju drog v skladu z mednarodnimi znanstvenimi standardi. Usmerili smo se v strategije, ki naslavljajo različne oblike ranljivosti, povezanih z negativnimi socialnimi in zdravstvenimi posledicami ter vedenjem, ki povzroča zasvojenost.

Na podlagi posvetovanja je bila sprejeta ta izjava za umestitev preventive v ospredje politike na področju drog.

Preberite več: