Skip to content

Day: 7 januarja, 2022

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Sporočilo za javnost: Nevladniki o KNB in dejavnikih tveganja med pandemijo

Na konferenci o kroničnih nenalezljivih boleznih (KNB) in preventivnih ukrepih v času covida-19 so se združili predstavniki različnih nevladnih organizacij s področja zdravja, kot so na primer Društvo za srce, Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP ter Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), ter predstavniki centrov za krepitev zdravja in centrov za socialno delo po Sloveniji. Namen konference je bil združiti predstavnike nevladnih organizacij in ključne deležnike na področju KNB ter spodbuditi razpravo o vplivih na nastanek bolezni in celovitih preventivnih ukrepih v času covida-19.Na situacijo, povezano s KNB, je namreč v veliki meri vplivala tudi