Skip to content

Month: september 2020

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

Ob današnjem svetovnem dnevu preprečevanja samomora: Spremembe na področju duševnega zdravja otrok in mladih so nujne!«

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je pred kratkim na podlagi obsežne raziskave, v katero je bila zajeta tudi Slovenija, izdala publikacijo »Violence and injuries in Europe: burden, prevention and priorities for action«. Raziskava je pokazala skrb vzbujajoče podatke na področju avtoagresivnega vedenja, ki vključuje tako samomorilno kot tudi samopoškodbeno vedenje. Skoraj dve tretjini (61 odstotkov) smrti v evropski regiji je posledica avtoagresivnega vedenja (141.089), padcev (83.325) ter poškodb, nastalih pri prometnih nesrečah (78.198). Od tega je 44 odstotkov smrti v starostni skupini med 15 in 29 let. Tudi podatki za Slovenijo so zelo zaskrbljujoči, zato so takojšnje spremembe politike in ukrepov