Skip to content

Month: februar 2019

3. slovenski preventivni dnevi (Bohinj)

SHRANITE DATUM !!! Spoštovani, Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na že 3. slovenskih preventivnih dnevih, ki bodo 22. in 23. maja 2014 v Bohinju (Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica). Dogodek je organiziran v sklopu projekta »Preventivna platforma«, ki ga sofinancirana Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Udeležba je BREZPLAČNA! Dogodek je razdeljen na dva dela, in sicer bo prvi dan (22.5.) organiziran sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij s področja preprečevanja zasvojenosti (udeležijo se jih lahko tudi ostali akterji s tega področja, npr. predstavniki pristojnih ministrstev, šol, vrtcev, zdravstvenih domov, centrov za socialno

VABILO: Strokovni simpozij na temo FASD – Ljubljana, 11.4.2019

Vljudno vas vabimo na mednarodni strokovni simpozij na temo spektra fetalnih alkoholnih motenj (FASD), ki bo v četrtek, 11. aprila 2019 na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.   Namen simpozija je opozoriti tako strokovno kot širšo javnost na pogosto prezrto problematiko pitja alkohola v času nosečnosti in morebitnih posledic za otroka. Simpozij je priložnost za pridobitev novih znanj, spoznavanje primerov dobrih praks na področju preprečevanja, prepoznavanja in obravnave posameznikov s FASD in njihovih družin.   Program dogodka je sestavljen tako, da je zanimiv tako za strokovnjake oz. strokovne delavce s področja zdravstva (zlasti ginekologe, pediatre, družinske zdravnike, psihologe in diplomirane medicinske sestre), socialnega dela (npr. socialne delavce v javnem in