Dopolnjena izdaja mednarodnih preventivnih standardov

Dunaj, 16.4. 2018 – Objavljena je druga dopolnjena izdaja mednarodnih preventivnih standardov, ki sta jih izdala Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Tokrat tudi v sodelovanju s Preventivno platformo in Inštitutom Utrip.
Dokument je bil prvič izdan leta 2013, vse od takrat pa so številni predstavniki držav članic in pomembni deležniki prepoznali dokument kot izjemno uporaben pri promociji in širjenju preventive, ki temelji na znanosti. Omenjena druga izdaja prav tako ponuja vpogled v obstoječe znanstvene dokaze, zbrane iz različnih sistematičnih pregledov ter opise intervencij in politik, za katere je bilo dokazano, da prispevajo k pozitivnim učinkom, ko govorimo o uporabi drog.
Jeseni 2018 prihaja tudi slovenska izdaja publikacije s pomočjo sofinanciranja Ministrstvo za zdravje.
Dokument: https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf