3. slovenski preventivni dnevi

22. in 23. maj 2014 – »Nekemične ali vedenjske zasvojenosti na pohodu«

Posvet nevladnih organizacij in ostalih akterjev ter sklop izobraževanj za predstavnike nevladnih organizacij na področju preprečevanja zasvojenosti
Uvodni nagovor (dr. Agata Zupančič, Ministrstvo za zdravje), Uvodni nagovor (2. dan)

Zvezdana Vražič, Zdravstveni dom Maribor in Zdrav PRE/GIB, Motnje hranjenja

Sanja Rozman, Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, Ljubljana, Nekemične ali vedenjske oblike zasvojenosti

dr. Helena Jeriček Klanšček, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, Nezdrava vedenja med mladostniki, ki lahko vodijo v težave,motnje in zasvojenosti – kaj kažejo rezultati raziskave HBSC

Heliodor Cvetko, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, Maribor, Samopoškodbeno vedenje otrok in mladostnikov

Matej Košir (Inštitut Utrip), Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki

Ciril Klajnšček (Rdeči križ Slovenije), Celovita obravnava zasvojenosti – politični in praktični vidiki

Paralelne sekcije (3 različne dvorane)

Sanela Talić, Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Preventiva v šolskem prostoru (teoretična in praktična predstavitev programa »EFFEKT«)

Vladka Tonica, Renesansa – društvo za razvijanje kakovosti življenja

SEKCIJA 2: Preventiva v družini

Paralelne sekcije (3 različne dvorane)

Sandra Vitas s sodelavci in prostovoljci, Društvo »UP«, Preventiva z mladostniki z vedenjskimi težavami (teoretična in praktična predstavitev programa »EmPeCemos«)
Tadeja Poglajen, Otroška komponenta (predstavitev 12-ih srečanj)
Robin Turk, Predstavitev dela s starši otrok

Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki (STAP)

Amsterdam, 3. oktober 2014  – Konferenca o alkoholu, zdravju in politiki

Nizozemski inštitut za alkoholno politiko STAP v mesecu oktobru organizira konferenco o alkoholu, zdravju in politiki. Znanje o škodi, ki jo povzroča alkohol, je veliko, vedno znova pa ugotavljamo, da bi bila lahko alkoholna politika oziroma izvajanje le-te, boljše kot je sedaj.  V Evropi pijemo dvakrat več v primerjavi s svetovnim povprečjem. Zaradi pitja alkohola v državah EU vsako leto umre 120.000 ljudi v starosti med 15. in 64. letom. Delež smrtnosti bi lahko dramatično zmanjšali, če bi obstoječe znanje o škodi, ki jo povzroča alkohol, prenesli v politiko na evropski, nacionalni in lokalni ravni.
Cilj konference je informirati udeležence o obstoječem in novem znanju o škodi, povzročeni zaradi alkohola. Namen konference je prav tako zagotoviti informacije, kako lahko to znanje prenesemo v prakso.
Konferenca je namenjena raziskovalcem, političnim odločevalcem, politikom, praktikom.
Več informacij:  http://www.stap.nl/en/news/news.html/3531/3238/international-conference-alcohol-health-and-policy#p3531.