Hitri vodnik evropskih kakovostnih standardov na področju preventive

V sklopu projekta »Preventivna platforma« smo izdali slovensko verzijo hitrega vodnika evropskih kakovostnih standardov na področju preventive. Vodnik je namenjen zlasti strokovnim delavcem, ki redno ali občasno izvajajo preventivne dejavnosti, ter tudi pristojnim uradnikom na ministrstvih in uradih, ki odločajo o tem, katere preventivne intervencije (so)financirati in katere ne. V sklopu projekta razvijamo med drugim tudi izobraževalna modula na temo osnov preventive in vrednotenja preventivnih programov, v katera bomo smiselno vključili tudi vsebine tega hitrega vodnika.
Evropski standardi kakovosti na podrocju preventive: hitri vodnik (Jan 2014) PDF
Vse smernice: